Андрагогија

 • Процес одлучивања
  Персуазија
  Однос ставова и понашања
  Мотивација и когнитивни процеси
  Имплицитно мерење ставова
 • 2000 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2006 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: УТИЦАЈ КВАЛИТЕТА АРГУМЕНАТА,ЗНАЧАЈА ТЕМЕ И УКЉУЧЕНОСТИ ПРИМАОЦА НА ПРОМЕНУ СТАВА)
 • 2012 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ЕГОТИЗАМ ПАМЋЕЊА)
 • 2019 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2012 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2007 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: СОЦИЈАЛНА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2003 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: СОЦИЈАЛНА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2007 -  Туторски рад на тему Улога медија у савременом друштву
  Београдска отворена школа, Београд, Србија (циклус предавања)
 • 2006 -  International society of political psychology  (чланство)
 • 2014 -  European Association of Social Psychology  (чланство)
 • 2013 -  Association for Psychological Science  (чланство)
 • 2002 -  2006 - Procesi formiranja novih kompetencija i obrazaca ponašanja u društvu koje se menja
  Institut za psihologiju (Istraživač)
 • 2006 -  Psihološki problemi u kontekstu društvenih promena
  Institut za psihologiju (Istraživač)
 • 2008 -  FOCUS Balkans
  FP7, European Commission (Istraživač)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑