Андрагогија

 • Општа социологија
  Теорије глобализације
  Економска глобализација
  Елите
 • 1990 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1996 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: СОЦИОЛОГИЈА И ИДЕОЛОГИЈА.ПРИЛОГ ИСТОРИЈИ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ СОЦИОЛОГИЈЕ(1945-1990))
 • 2002 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ГЛОБАЛИЗАЦИЈА-ПРОЦЕС И/ИЛИ ПРОЈЕКАТ)
 • (2002 - 2003) London School of Economic and Political Science
 • (2007 - 2007) London School of Economic and Political Science
 • 2014 - редовни професор - ФФ
  (ужа научна област: СОЦИОЛОГИЈА)
 • 2009 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: СОЦИОЛОГИЈА)
 • 2004 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: СОЦИОЛОГИЈА)
 • 1997 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА СОЦИОЛОГИЈА)
 • 1995 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА СОЦИОЛОГИЈА)
 • 1999 -  1999 -  Глобализација
  ААОМ, Београд, Србија (предавање по позиву)
 • 2002 -  2002 -  Глобализација
  БОШ, Београд, Србија (предавање по позиву)
 • 2008 -  Глобализација - актуелне дебате; Глобализација и друштвене класе
  ФПН, Београд, Србија (предавање по позиву)
 • 2005 -  2007 -  Увод у социологију
  Саобраћајни факултет, Београд, Србија (предавање по позиву)
 • 2001 -  2001 -  Globalization
  Inter University Centre, Dubrovnik, Croatia (предавање по позиву)
 • 2006 -  2007 -  Aktuelne debate o globalizaciji
  Istrazivacka stanica, Petnica, Srbija (предавање по позиву)
 • 2010 -  2012 -  Делиберативна демократија; Глобализација и демократија
  Фонд за политичку изузетност, Београд, Нови Сад, Зрењанин, Србија (предавање по позиву)
 • 2002 -  2008 - Центар за студије глобализације - Pro et contra, Београд  (директор)
 • 1991 -  1992 - секретар Југословенског удружења за социологију  (чланство)
 • 2007 -  2011 - члан редакције часопсисa "Социологија"  (чланство)
 • 1996 -  1998 - члан редакције часописа "Социолошки преглед"  (чланство)
 • 2009 -  2013 - Српско социолошко друштво, Београд  (члан председништва (два мандата))
 • 2010 -  2010 - Институт за филозофију и друштвену теорију, Београд (поднео оставку)  (председник управног одбора)
 • 1983 -  Српско социолошко друштво  (чланство)
 • 2002 -  2004 - The Socio-Economic Culture of Eastern Europe in the Enlarged Union
  Institut fur die Wissenschaft vom Menschen, Wien (istrazivac)
 • 2004 -  2007 - DIOSCURI project: Eastern Enlargement – Western Enlargement Cultural Encounters in the European Economy and Society after the Accession
  Institut fur die Wissenschaft vom Menschen, Wien (istrazivac)
 • 2006 -  2009 - INTUNE project: “Integrated and United? A Quest for Citizenship in an Ever Closer Europe”
  University of Siena, Italy (istrazivac)
 • 2006 -  2010 - Друштвени актери и друштвене промене у Србији 1990-2010
  Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета, Београд (сарадник)
 • 2011 -  2014 - Изазови нове друштвене интеграције у Србији: концепти и актери
  Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета у Београду
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑