Андрагогија

 • Менаџмент у образовању
  Теорија организације образовања
  Основно образовање одраслих
 • 2004 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2009 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ОРГАНИЗАЦУИОНА КУЛТУРА И ОБРАЗОВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ)
 • 2015 - докторске студије - ФФ
  (тема: Европска образовна политика и управљање системом образовања одраслих)
 • 2020 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: АНДРАГОГИЈА)
 • 2015 - доцент - ФФ
  (ужа научна област: АНДРАГОГИЈА)
 • 2009 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: АНДРАГОГИЈА)
 • 2007 - сарадник у настави - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: АНДРАГОГИЈА)
 • 2007 -  ESREA (European Society for Research on the Education of Adults)  (чланство)
 • 2007 -  2010 - Образовање и учење - претпоставке европских интеграција 2006 – 2010,
  Министарство науке и заштите животне средине (Истраживач)
 • 2011 -  Модели процењивања и стратегије унапређивања квалитета образовања у Србији
  Министарство просвете и науке Републике Србије (истраживач)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑