Андрагогија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јулски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 10. до 17.06. 2019.
  • уплата најкасније до: 14.06. 2019.
  • провера услова и приговори: 18.06. 2019.
  • испити: од 24.06. до 03.07. 2019.
Обавезни предмети
Општа андрагогија
03.07. у 10.00 106

Општа психологија
26.06. у 20.30  26.06. у 19.00, 214 101

Основи педагогије
25.06. у 14.00 211

Статистика у истраживању образовања
24.06. у 14.00 амф.

Историја образовања одраслих
27.06. у 14.00 101

Основи психологије личности
26.06. у 19.00  26.06. у 17.00, 101 101

Андрагошка дидактика
03.07. у 12.00 106

Компаративна андрагогија
27.06. у 14.00 101

Образовање одраслих и економски развој
24.06. у 9.00 103

Основе психологије учења
26.06. у 19.00  26.06. у 17.00, 101 101

Основи социјалне психологије
26.06. у 14.00 амф.

Психологија целоживотног развоја
28.06. у 10.00 амф.

Психологија зрелог доба и старења
28.06. у 10.00 амф.

Стратегије учења и методе образовања одраслих
25.06. у 14.00 103

Филозофија образовања одраслих
02.07. у 11.00 105

Андрагогија рада
24.06. у 11.00 103

Андрагогија рада (по старом програму)
24.06. у 13.00 272

Политика и системи образовања одраслих
01.07. у 12.00 101

Систем и организација образовања одраслих
01.07. у 12.00 101

Организацијa образовања одраслих
01.07. у 12.00 101

Теорија организације образовања
01.07. у 12.00 101

Учење одраслих
29.06. у 10.00 104

Методологија андрагошких истраживања
26.06. у 18.30 амф.

Увод у андрагошка истраживања
26.06. у 18.30 амф.

Истраживачке оријентације у андрагогији
26.06. у 18.30 амф.

Методе и технике истраживања у образовању
26.06. у 18.30 амф.

Методе и технике истраживања у андрагогији
26.06. у 18.30 амф.

Менаџмент у образовању одраслих
01.07. у 12.00 101

Менаџмент и маркетинг у образовању
01.07. у 12.00 101

Образовање старих
25.06. у 15.00  27.06. у 14.30, 103 213

Планирање образовања одраслих
02.07. у 13.00 267

Планирање кадрова и образовања
02.07. у 13.00 267

Социјална андрагогија
27.06. у 14.30 103

Андрагогија комуникација и медија
03.07. у 12.00 103

Андрагогија масовних комуникација
03.07. у 12.00 103

Породична андрагогија
27.06. у 14.30 103

Развој људских ресурса
02.07. у 13.00 267

Андрагогија слободног времена
03.07. у 12.00 103

Стручно образовање одраслих
26.06. у 14.00 103

Функционална писменост и кључне компетенције
01.07. у 12.00 101Изборни предмети са одељења
Андрагогија игре и стваралаштва
03.07. у 12.00 103

Образовање одраслих за животну средину
25.06. у 16.00 103

Он-лине образовање одраслих
01.07. у 15.00 106

Online образовање
01.07. у 15.00 106

Вештине саветовања у образовању одраслих
03.07. у 12.00 103

Драмске технике у образовању одраслих
03.07. у 12.00 103

Образовање и рекреација одраслих
03.07. у 12.00 103

Анализа потреба за вештинама и обукама
26.06. у 14.00 103

Социјализација одраслих
25.06. у 15.00 213

Маркетинг у образовању одраслих
01.07. у 12.00 101

Образовање и комуникационе вештине одраслих
03.07. у 12.00 103

Квалитет у образовању одраслих
24.06. у 11.00 103

Образовање лидера
01.07. у 12.00 101

Организација која учи
02.07. у 13.00 267

Пенолошка андрагогија
26.06. у 14.00 267

Регрутовање и селекција људских ресурса
02.07. у 13.00 267Изборни предмети са других одељења
Општа психопатологија
24.06. у 17.00 амф.
↑↑↑