Андрагогија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јануарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 14.12. до 26.12.2020.
  • уплата најкасније до: 25.12.2020. /до 20%/
  • провера услова и приговори: 27.12.2020. и 28.12.2020.
  • испити: од 11. до 23.01.2021.
Обавезни предмети
Општа андрагогија
11.01. у 18.00 амф.

Општа психологија
22.01. у 16.00 и 17.30 амф. у две групе (16.00 часова једна група; 17.30 часова друга група)

Основи педагогије
23.01. у 14.00 103

Статистика у истраживању образовања
14.01. у 15.00 амф.

Историја образовања одраслих
13.01. у 12.00 103

Основи психологије личности
18.01. у 16.00 103

Андрагошка дидактика
12.01. у 15.00 208, 211

Компаративна андрагогија
13.01. у 12.00 103

Образовање одраслих и економски развој
11.01. у 9.00 101

Основе психологије учења
18.01. у 16.00 103

Основи социјалне психологије
16.01. у 9.00 амф.

Психологија целоживотног развоја
22.01. у 10.00 амф.

Стратегије учења и методе образовања одраслих
12.01. у 12.00 211

Филозофија образовања одраслих
14.01. у 12.00 211

Андрагогија рада
16.01. у 11.00 103

Политика и системи образовања одраслих
11.01. у 15.00 101

Систем и организација образовања одраслих
11.01. у 15.00 101

Учење одраслих
13.01. у 14.00 103

Методологија андрагошких истраживања
14.01. у 11.00 амф.

Увод у андрагошка истраживања
14.01. у 11.00 амф.

Истраживачке оријентације у андрагогији
14.01. у 11.00 амф.

Методе и технике истраживања у образовању
14.01. у 11.00 амф.

Методе и технике истраживања у андрагогији
14.01. у 11.00 амф.

Менаџмент у образовању одраслих
16.01. у 16.00 103

Планирање образовања одраслих
12.01. у 11.00 213

Образовање старих
14.01. у 16.00 104, 105

Планирање кадрова и образовања
12.01. у 11.00 213

Социјална андрагогија
15.01. у 16.00 103

Андрагогија комуникација и медија
13.01. у 14.00 101

Породична андрагогија
14.01. у 16.00 104, 105

Развој људских ресурса
12.01. у 11.00 213

Андрагогија слободног времена
13.01. у 14.00 101

Стручно образовање одраслих
16.01. у 11.00 103

Функционална писменост и кључне компетенције
11.01. у 15.00 101Изборни предмети са Одељења
Образовање одраслих, грађански активизам и људска права
13.01. у 12.00 103

Вештине саветовања у образовању одраслих
13.01. у 12.00 103

Социјализација одраслих
14.01. у 16.00 104, 105

Маркетинг у образовању одраслих
16.01. у 16.00 103

Образовање и комуникационе вештине одраслих
15.01. у 12.00 607

Пенолошка андрагогија
15.01. у 16.00 103

Регрутовање и селекција људских ресурса
12.01. у 11.00 213
↑↑↑