Андрагогија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јануарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 28.12.2018. до 09. 01.2019.
  • уплата најкасније до: 04.01.2019.
  • провера услова и приговори: 10.01.2019.
  • испити: од 14. до 23.01.2019.
Обавезни предмети
Општа андрагогија
21.01. у 12.00 106

Општа психологија
17.01. у 14.00 амф.

Основи педагогије
15.01. у 13.00 амф.

Статистика у истраживању образовања
14.01. у 14.00 амф.

Историја образовања одраслих
19.01. у 11.00 103

Основи психологије личности
17.01. у 12.00 101

Андрагошка дидактика
22.01. у 8.00 106

Компаративна андрагогија
19.01. у 11.00 103

Образовање одраслих и економски развој
23.01. у 11.00 101

Основе психологије учења
17.01. у 12.00 101

Основи социјалне психологије
18.01. у 11.00 амф.

Социјална психологија
18.01. у 11.00 амф.

Психологија целоживотног развоја
18.01. у 9.00 амф.

Стратегије учења и методе образовања одраслих
15.01. у 12.00 104

Филозофија образовања одраслих
21.01. у 11.00 103

Андрагогија рада
21.01. у 11.00 104

Андрагогија рада (усмени, по старом програму)
21.01. у 13.00 272

Политика и систем образовања одраслих
14.01. у 12.00 101

Систем и организација образовања одраслих
14.01. у 12.00 101

Организација образовања одраслих
14.01. у 12.00 101

Теорија организације образовања
14.01. у 12.00 101

Учење одраслих
22.01. у 11.00 104

Методологија андрагошких истраживања
17.01. у 11.00 амф.

Увод у андрагошка истраживања
17.01. у 11.00 амф.

Истраживачке оријентације у андрагогији
17.01. у 11.00 амф.

Методе и технике истраживања у образовању
17.01. у 11.00 амф.

Методе и технике истраживања у андрагогији
17.01. у 11.00 амф.

Менаџмент у образовању одраслих
14.01. у 12.00 101

Менаџмент и маркетинг у образовању
14.01. у 12.00 101

Образовање старих
18.01. у 15.00 103

Планирање образовања одраслих
15.01. у 13.00 267

Планирање кадрова и образовања
15.01. у 13.00 267

Социјална андрагогија
18.01. у 15.00 103

Андрагогија комуникација и медија
16.01. у 12.00 101

Андрагогија масовних комуникација
16.01. у 12.00 101

Породична андрагогија
18.01. у 15.00 103

Развој људских ресурса
19.01. у 13.00  17.01. у 13.00, 105 105

Андрагогија слободног времена
16.01. у 12.00 101

Стручно образовање одраслих
22.01. у 11.00 104Изборни предмети са Одељења
Андрагогија игре и стваралаштва
23.01. у 13.00 278

Образовање одраслих за животну средину
22.01. у 10.00 105

Он-лајн образовање одраслих
14.01. у 15.00 СО4

Online образовање
14.01. у 15.00 СО4

Вештине саветовања у образовању одраслих
23.01. у 13.00 278

Драмске технике у образовању одраслих
23.01. у 13.00 278

Образовање и рекреација одраслих
23.01. у 13.00 278

Анализа потреба за вештинама и обукама
22.01. у 11.00 104

Основно образовање одраслих и кључне компетенције
14.01. у 12.00 101

Политика и стратегија образовања одраслих
14.01. у 12.00 101

Маркетинг у образовању одраслих
14.01. у 12.00 101

Образовање и комуникационе вештине одраслих
23.01. у 13.00 278

Квалитет у образовању одраслих
21.01. у 11.00 104

Образовање лидера
14.01. у 12.00 101

Организација која учи
15.01. у 13.00 267

Регрутовање и селекција људских ресурса
15.01. у 13.00 267Изборни предмети са других одељења
Психологија међуљудских односа на раду
23.01. у 14.00 105

Општа психопатологија
16.01. у 17.00 амф.
↑↑↑