Андрагогија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Фебруарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 24.01. до 02.02. 2020.
  • уплата најкасније до: 30.01.2020.
  • провера услова и приговори: 03.02.2020.
  • испити: од 05. до 15.02.2020.
Обавезни предмети
Општа андрагогија
10.02. у 14.00 103

Општа психологија
05.02. у 14.00 амф.

Основи педагогије
06.02. у 14.00 103

Статистика у истраживању образовања
13.02. у 14.00 амф.

Историја образовања одраслих
11.02. у 11.00 104

Основи психологије личности
05.02. у 12.00 103

Андрагошка дидактика
10.02. у 14.00 103

Компаративна андрагогија
11.02. у 11.00 104

Образовање одраслих и економски развој
14.02. у 8.00 101

Основе психологије учења
05.02. у 12.00 103

Основи социјалне психологије
05.02. у 10.00 амф.

Социјална психологија
05.02. у 10.00 амф.

Психологија целоживотног развоја
12.02. у 10.00 амф.

Психологија зрелог доба и старења
12.02. у 10.00 амф.

Стратегије учења и методе образовања одраслих
06.02. у 11.00 214

Филозофија образовања одраслих
13.02. у 11.00 104

Андрагогија рада
13.02. у 13.00 105

Андрагогија рада (усмени, по старом програму)
10.02. у 14.00 272

Политика и систем образовања одраслих
07.02. у 12.00 104

Систем и организација образовања одраслих
07.02. у 12.00 104

Теорија организације образовања
07.02. у 12.00 104

Учење одраслих
05.02. у 11.00 105

Методологија андрагошких истраживања
06.02. у 11.00 амф.

Увод у андрагошка истраживања
06.02. у 11.00 амф.

Истраживачке оријентације у андрагогији
06.02. у 11.00 амф.

Методе и технике истраживања у образовању
06.02. у 11.00 амф.

Методе и технике истраживања у андрагогији
06.02. у 11.00 амф.

Менаџмент у образовању одраслих
10.02. у 13.00 213

Менаџмент и маркетинг у образовању
10.02. у 13.00 213

Образовање старих
15.02. у 15.00  15.02. у 15.00, 278 103

Планирање образовања одраслих
11.02. у 12.00 267

Планирање кадрова и образовања
11.02. у 12.00 267

Социјална андрагогија
15.02. у 15.00  15.02. у 15.00, 278 103

Андрагогија комуникација и медија
05.02. у 14.00 101

Андрагогија масовних комуникација
05.02. у 14.00 101

Породична андрагогија
15.02. у 15.00  15.02. у 15.00, 278 103

Развој људских ресурса
11.02. у 12.00 267

Андрагогија слободног времена
05.02. у 14.00 101

Стручно образовање одраслих
13.02. у 13.00 105

Функционална писменост и кључне компетенције
10.02. у 13.00 213Изборни предмети са Одељења
Андрагогија игре и стваралаштва
12.02. у 13.00 278

Образовање одраслих за животну средину
06.02. у 11.00  06.02. у 12.00, 272 214

Образовање одраслих, грађански активизам и људска права
13.02. у 11.00 104

Он-лајн образовање одраслих
07.02. у 15.00 211

Вештине саветовања у образовању одраслих
13.02. у 11.00 104

Драмске технике у образовању одраслих
12.02. у 13.00 278

Каријерно вођење и развој
У договору са проф. др Александром Пејатовић

Социјализација одраслих
15.02. у 15.00  15.02. у 15.00, 278 103

Анализа потреба за вештинама и обукама
13.02. у 13.00 105

Маркетинг у образовању одраслих
07.02. у 12.00 104

Образовање и комуникационе вештине одраслих
07.02. у 15.00 211

Квалитет у образовању одраслих
13.02. у 13.00 105

Пенолошка андрагогија
15.02. у 15.00  15.02. у 15.00, 278 103

Регрутовање и селекција људских ресурса
11.02. у 12.00 267Изборни предмети са других одељења
Општа психопатологија
12.02. у 17.00 амф.Предмети на мастер студијама
Евалуација у образовању одраслих
10.02. у 15.00 272
↑↑↑