Андрагогија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јунски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 18. до 21.05. 2020.
  • уплата најкасније до: 22.05. 2020. /до 40%/
  • провера услова и приговори: 22.05. 2020.
  • испити: од 01.06. до 27.06. 2020.
Обавезни предмети
Општа андрагогија
11.06. у 15.30  11.06. у 13.00, 101 101

Општа психологија
08.06. у 8.30  08.06. у 8.30, амф. 101

Основи педагогије
05.06. у 9.00 амф.

Статистика у истраживању образовања
09.06. у 9.30 208

Историја образовања одраслих
13.06. у 13.00 101

Основи психологије личности
08.06. у 8.30  08.06. у 8.30, амф. 101

Андрагошка дидактика
11.06. у 15.30 101

Компаративна андрагогија
13.06. у 13.00  13.06. у 15.30, 101 101

Образовање одраслих и економски развој
03.06. у 12.00 амф.

Основе психологије учења
08.06. у 8.30  08.06. у 8.30, амф. 101

Основи социјалне психологије
10.06. у 8.00 103

Психологија целоживотног развоја
23.06. у 18.00 амф.

Стратегије учења и методе образовања одраслих
09.06. у 11.00 103

Филозофија образовања одраслих
12.06. у 12.00 213

Андрагогија рада
08.06. у 10.30 103

Политика и системи образовања одраслих
11.06. у 11.00 101

Систем и организација образовања одраслих
11.06. у 11.00 101

Учење одраслих
10.06. у 10.30 105

Методологија андрагошких истраживања
02.06. у 11.00 амф.

Увод у андрагошка истраживања
02.06. у 11.00 амф.

Истраживачке оријентације у андрагогији
02.06. у 11.00 амф.

Методе и технике истраживања у образовању
02.06. у 11.00 амф.

Методе и технике истраживања у андрагогији
02.06. у 11.00 амф.

Менаџмент у образовању одраслих
13.06. у 11.00 101

Образовање старих
12.06. у 15.00 103

Планирање образовања одраслих
09.06. у 12.00  09.06. у 10.00, 213 213

Социјална андрагогија
11.06. у 15.00 103

Андрагогија комуникација и медија
10.06. у 10.30 101

Породична андрагогија
12.06. у 15.00 103

Развој људских ресурса
09.06. у 12.00  09.06. у 10.00, 213 213

Андрагогија слободног времена
10.06. у 10.30 101

Стручно образовање одраслих
08.06. у 10.30 103

Функционална писменост и кључне компетенције
11.06. у 11.00 101Изборни предмети са одељења
Каријерно вођење и развој
08.06. у 10.30 103

Анализа потреба за вештинама и обукама
08.06. у 10.30 103

Социјализација одраслих
12.06. у 15.00 103

Маркетинг у образовању одраслих
13.06. у 11.00 101

Образовање и комуникационе вештине одраслих
12.06. у 12.00 104

Квалитет у образовању одраслих
08.06. у 10.30 103

Организација која учи
09.06. у 12.00  09.06. у 10.00, 213 213

Пенолошка андрагогија
11.06. у 15.00 103

Регрутовање и селекција људских ресурса
09.06. у 12.00  09.06. у 10.00, 213 213
↑↑↑