Андрагогија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Августовски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 13. до 19.08. 2020.
  • уплата најкасније до: 21.08. 2020. /до 50%/
  • провера услова и приговори: 21.08.2020.
  • испити: од 24.08. до 05.09. 2020.
Обавезни предмети
Општа андрагогија
03.09. у 13.30 101

Општа психологија
26.08. у 16.00 101

Основи педагогије
28.08. у 10.00 амф.

Статистика у истраживању образовања
31.08. у 12.00 амф.

Историја образовања одраслих
31.08. у 8.30 103

Основи психологије личности
26.08. у 16.00 101

Андрагошка дидактика
03.09. у 13.30 101

Компаративна андрагогија
31.08. у 8.30 103

Образовање одраслих и економски развој
02.09. у 16.00 101

Основе психологије учења
26.08. у 16.00 101

Основи социјалне психологије
02.09. у 8.00 амф.

Психологија целоживотног развоја
26.08. у 10.00 101

Стратегије учења и методе образовања одраслих
01.09. у 12.00 103

Филозофија образовања одраслих
04.09. у 14.00 211

Андрагогија рада
05.09. у 11.00  05.09. у 11.00, 101 105

Политика и системи образовања одраслих
31.08. у 11.00 103

Учење одраслих
01.09. у 10.30 211

Методологија андрагошких истраживања
03.09. у 11.00 101

Увод у андрагошка истраживања
03.09. у 11.00 101

Истраживачке орјентације у андрагогији
03.09. у 11.00 101

Методе и технике истраживања у образовању
03.09. у 11.00 101

Методе и технике истраживања у андрагогији
03.09. у 11.00 101

Менаџмент у образовању одраслих
02.09. у 11.00 105

Образовање старих
03.09. у 15.00 101

Планирање образовања одраслих
01.09. у 10.00 213

Планирање кадрова и образовања
01.09. у 10.00 213

Социјална андрагогија
04.09. у 15.00 103

Андрагогија комуникација и медија
02.09. у 11.00 101

Породична андрагогија
03.09. у 15.00 101

Развој људских ресурса
01.09. у 10.00 213

Андрагогија слободног времена
02.09. у 11.00 101

Стручно образовање одраслих
05.09. у 11.00  05.09. у 11.00, 101 105

Функционална писменост и кључне компетенције
31.08. у 11.00 103Изборни предмети са одељења
Образовање одраслих за животну средину
01.09. у 11.00 214

Каријерно вођење и развој
Договор са наставником

Анализа потреба за вештинама и обукама
05.09. у 11.00  05.09. у 11.00, 101 105

Социјализација одраслих
03.09. у 15.00 101

Маркетинг у образовању одраслих
02.09. у 11.00 105

Квалитет у образовању одраслих
05.09. у 11.00  05.09. у 11.00, 101 105

Организација која учи
01.09. у 10.00 213

Пенолошка андрагогија
04.09. у 15.00 103

Регрутовање и селекција људских ресурса
01.09. у 10.00 213
↑↑↑