Андрагогија

Курс:
Експресивне методе у образовању одраслих (мастер)
Предавачи: др Катарина Поповићредовни професор
др Маја Максимовићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава: - Експресивне методе и образовање одраслих – историјска и савремена перспектива; - Uloga metafora u učenju odraslih; - Експресивне методе у различитим теоријама учења ili možda Teorije učenja kao okvir primene ekspresivnih metoda u obrazovanju odraslih; - Стилови учења и експресивне методе; - Теорије креативности и теорије интелигенције, и експресивне методе у образовању; - Критеријуми избора и примене експресивних метода у образовању одраслих; Практична настава: - Визуелна уметност (цртеж, фотографија, сликарство, вајарство) и њена примена у образовању одраслих; - филм – могућности и начини примене у образовању одраслих; - Литерарна уметност и њена примена у образовању одраслих; - Музичка уметност и њена примена у образовању одраслих; - Драмска уметност – театар и перформанс у образовању одраслих; - Комбиновање различитих уметничких модалитета у образовању одраслих.
Циљ изучавања курса: Upoznavanje sa teorijskim okvirom primene ekspresivnih metoda u obrazovanju odraslih i osposobljavanje za njihovu primenu u andragoškoj praksi.
Предуслови за полагање: Услови предвиђени Статутом факултета.
Облици наставе: Predavanje, diskusije, grupni rad, demonstracija ekspresivnih metoda, refleksivni dnevnik.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
- Kokkos, A. and Mega, G. (2007). Critical reflection and art in education, Adult Education, 12.
- Kokkos, A. Creativity in Adult Education. International seminar Creativity and Innovation in Adult Education. Nicosia, 6 - 9/11/2008.
- Burton, J., Horowitz, R., and Abeles, H. (1999). Learning in and through the arts: Curriculum implications. New York: Teachers College, Columbia University.
- Goldberg, M.R., and Phillips, A. (2000). Arts as education. Cambridge: Harvard Educational Review.
- Eisner, E.W. (2002). What can education learn from the arts about the practice of education? Journal of Curriculum and Supervision,18.
- Buchalter, S.I. (2009). Art Therapy Techniques and Applications. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers
↑↑↑