Андрагогија

Курс:
Образовање одраслих, грађански активизам и људска права (осн.)
Предавачи: др Катарина Поповићредовни професор
др Маја Максимовићдоцент
др Виолета Орловић Ловренванредни професор
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Теоријска настава: - Приступи и концепције образовања за грађански активизам и људска права - Европски и међународни актери, програми и пројекти у образовању за грађански активизам и људска права - Различитост као тема и приступ у образовању одраслих - Специфичности образовног рада са различитим образовним групама и у различитим културним контекстима - Демократичност као тема и принцип андрагошког рада - Грађанско образовање као подршка инклузивном образовању - Образовање за људска права у контексту глобализације Практична настава: - Специфичност методике образовања за грађански активизам и људска права - Основе политичке дидактике - Рад на критичкој рефлексији наставничке улоге у образовању одраслих
Циљ изучавања курса: Упознавање са концептима образовања за грађански активизам и људска права и оспособљавање за њихову примену у образовању одраслих
Предуслови за полагање: Услови предвиђени Статутом факултета
Облици наставе: Интерактивна предавања, радионице, посете
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
- Бирзеа, Ц., 2000, Образовање за демократско грађанство: перспектива доживотног учења, Савет Европе.
- Ђорђевић, Ј., Поповић, К., Образовање за демократско грађанство у Европи, Андрагошке студије, бр.1, 2008.
- Пешић, М., Вујачић, И., Попадић, Д., Лазаревић, Д., Павићевић, Ђ, Бауцал, А., Гошовић, Р. и Јокановић, Е., Национални оквир за образовање за демократију и грађанско друштво, МПС, Београд, 2004
- КОМПАС, Приручник за образовање младих за људска права, ЦОЕ, Група "Хајде да...", Београд, 2006.
↑↑↑