Андрагогија

Курс:
Трансформативно учење (мастер)
У оквиру предмета: Трансформативно учење
Предавачи: др Катарина Поповићредовни професор
др Маја Максимовићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава: - Настанак, развој и утемељење теорије трансформативног учења - Џ.Мезирова; - Основни појмови, концепти и приступи у теорији трансформативног учења; - С.Брокфилд – улога наставника и развој критичке рефлексије; - Критика концепције трансформативног учења Џ.Мезирова; - Концепт трансформативног учења К.Илериса; - Нове тенденције у развоју теорије трансформативног учења; - Специфичне теме трансформативног учења (тело и емоције у образовању и учењу одраслих; спиритуалност и духовно искуство у учењу одраслих; митови и архетипови у учењу одраслих; идентитет - пол, култура и нација у трансформативном учењу; лиминални простори у трансформативном учењу); - Трансформативно учење и методолошко-истраживачке парадигме. Практична настава: - Импликације теорије трансформативног учења на андрагошку праксу; - Анализа примене трансформативног учења у кризним ситуацијама и конфликтима; - Андрагог као рефлексивни практичар.
Циљ изучавања курса: Познавање и примена концепата метода трансформативног учења.
Предуслови за полагање: Услови предвиђени Статутом факултета.
Облици наставе: Презентације, дискусије, групни рад, анализа примера, рефлексивни дневник.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
- Brookfield, S. Becoming a Critically Reflective Teacher. San-Francisco: Jossey-Bass, 1995.
- Cranton, P. and Taylor, E.W., Transformative Learning. In: Jarvis, P. Handbook of Learning. Routledge International, 2012.
- Mezirow, J. “Transformative Learning: Theory to Practice.” In P. Cranton (ed.), Transformative Learning in Action: Insights from Practice. New Directions for ACE,74.Francisco: Jossey-Bass, 1997.
- Illeris, K. Transformative Learning and Identity. Routledge. Londnon, 2013.
- Taylor, E.W., Transformative Learning Theory, New Directions for Adult and Continuing Education.
- Transformative Learning and Gender Identity. In: Contemporary issues in quality of education. IPA, Beograd 2013.
↑↑↑