Андрагогија

Курс:
Образовање одраслих и економски развој (осн.)
Предавачи: др Жељко Бралићванредни професор
др Маја Максимовићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Теоријска настава Појам и предмет економике образовања, Економика образовања као економска дисциплина, Економика образовања као педагошка дисциплина. Економско разумевање образовања, Друштвено економски развој и образовање, Економски ефекти образовања. Образовање и продуктивност рада. Једнакост и правичност у финансирању образовања, Практична настава Улагање у образовање и квалитет и ефекти образовања, Финансирање образовања, Профил зарада и образовање. Профил зарада према годинама старости.Економски ефекти инвестирања у образовање различитих узрасних и образовних категорија, Економски ефекти формалног и неформалног образовања, Економски ефекти инвестирања у различите нивое образовања. Економски ефекти општег и стручног образовања. Екон
Циљ изучавања курса: Оспособљавање студената за разумевање економских димензија образовања и учења одраслих.
Предуслови за полагање: Нема посебних услова
Облици наставе: екдлчењ киењлчнбњечл иуењјчањне оињдоиењ боињедхњч
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Keeley, Brian (2010), Ljudski kapital / Kako ono što znate oblikuje vaš život, Beograd, OECD/Ministarstvo prosvete Republike Srbije/Zavod za izdavanje udžbenika.
Vukasović, M. [i dr.] (2009), Finansiranje visokog obrazovanja u jugoistočnoj Evropi: Albanija, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija, Srbija; Beograd, Centar za obrazovne politike
Bralić, Ž., (2010), Od intelektualnog do ljudskog kapitala, Godišnjak Fakulteta bezbednosti, Beograd,
Bralić, Ž., (2012), Od usvajanja do stvaranja znanja?, Kvalitet u obrazovanju - Izazovi i perspektive, Beograd, Filozofski fakultet, Institut za pedagogiju i andragogiju,
Bodroški-Spariosu, B., (2007), Efikasnost i pravičnost obrazovnih sistema u evropskim politikama obrazovanja, Nastava i vaspitanje, 3/2007, Beograd, Pedagoško društvo Srbije.
Albijanić, Miloljub (2011), Intelektualni kapital /Uticaj na konkurentnost i ekonomski rast; Beograd, Službeni glasnik.
↑↑↑