Андрагогија

Курс:
Евалуација у образовању одраслих (мастер)
Предавачи: др Миомир Деспотовићредовни професор
др Александра Пејатовићредовни професор
др Александар Булајићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава:
Циљ изучавања курса: Оспособљавање студената за планирање и спровођење евалутивних истраживања у различитим доменима образовања и учења одраслих: евалуација програма, евалуација процеса образовања и учења, евалуација постигнућа и евалуација наставног кадра.
Предуслови за полагање: Нема посебних услова
Облици наставе: Предавања, групне и индивидуалне презентације, симулације, демонстрације.
↑↑↑