Андрагогија

Курс:
Трансформативно учење (мастер)
У оквиру предмета: Трансформативно учење
Предавачи: др Катарина Поповићредовни професор
др Маја Максимовићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава:
Циљ изучавања курса: Познавање и примена концепата метода трансформативног учења.
Предуслови за полагање: Услови предвиђени Статутом факултета.
Облици наставе: Презентације, дискусије, групни рад, анализа примера, рефлексивни дневник.
↑↑↑