Андрагогија

Методе и технике истраживања у андрагогији
Предавачи: др Наташа Матовићванредни професор
др Ивана Јеремић (дев. Луковић)доцент
обавезни предмет
Број бодова: 5.00
Начин полагања: писмени и усмени
Постојећи курсеви:
↑↑↑