Андрагогија

Образовање лидера
Предавачи: др Шефика Алибабић-Хоџићредовни професор
др Јован Миљковићванредни професор
изборни предмет
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑