Андрагогија

Увод у социологију
Предавачи: др Владимир Вулетићредовни професор
др Јелена Пешићдоцент
обавезни предмет
Број бодова: 4.00
Начин полагања: писмени и усмени
Постојећи курсеви:
↑↑↑