Андрагогија

Филозофија образовања одраслих
Предавачи: др Катарина Поповићванредни професор
др Маја Максимовићдоцент
обавезни предмет
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑