Андрагогија

Менаџмент у образовању одраслих
Предавачи: др Шефика Алибабић-Хоџићредовни професор
др Јован Миљковићванредни професор
др Жељко Бралићванредни професор
обавезни предмет
Број бодова: 7.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑