Андрагогија

Планирање образовања одраслих
Предавачи: др Кристинка Овесниредовни професор
др Зорица Милошевићдоцент
др Тамара Николићдоцент
обавезни предмет
Број бодова: 5.00
Начин полагања: писмени и усмени
Постојећи курсеви:
↑↑↑