Андрагогија

Планирање образовања одраслих
Предавачи: др Кристинка Овесниредовни професор
др Зорица Милошевићдоцент
др Тамара Николићдоцент
обавезни предмет
Број бодова: 7.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑