Андрагогија

Предавачи: др Владимир Вулетићредовни професор
др Јелена Пешићдоцент
др Стефан Јанковићасистент
Заједнички предмети,
Број бодова: 5.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Владимир Вулетићредовни професор
др Јелена Пешићдоцент
др Стефан Јанковићасистент
Заједнички предмети, Изборни нефилозофски
Број бодова: 5.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Владимир Вулетићредовни професор
др Јелена Пешићдоцент
др Стефан Јанковићасистент
Заједнички предмети, Изборни нефилозофски
Број бодова: 5.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Владимир Вулетићредовни професор
др Јелена Пешићдоцент
др Стефан Јанковићасистент
Заједнички предмети,
Број бодова: 5.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Владимир Вулетићредовни професор
др Јелена Пешићдоцент
др Стефан Јанковићасистент
Заједнички предмети, Изборна позиција 4
Број бодова: 5.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑