Андрагогија

Предавачи: др Шефика Алибабић-Хоџићредовни професор
др Јован Миљковићванредни професор
Вукашин Гроздићистраживач-приправник
Заједнички предмети,
Број бодова: 7.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Шефика Алибабић-Хоџићредовни професор
др Јован Миљковићванредни професор
Вукашин Гроздићистраживач-приправник
Заједнички предмети, Изборни 5, 7
Број бодова: 7.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Шефика Алибабић-Хоџићредовни професор
др Јован Миљковићванредни професор
Вукашин Гроздићистраживач-приправник
Заједнички предмети, Изборни предмет 3-1
Број бодова: 7.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑