Андрагогија

Предавачи: др Шефика Алибабић-Хоџићредовни професор
др Јован Миљковићванредни професор
Заједнички предмети , Изборна позиција 2
Број бодова: 10.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑