Андрагогија

Предавачи: др Владимир Вулетићредовни професор
Изборни курсеви,
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Владимир Вулетићредовни професор
Заједнички предмети, Изборни предмети
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Владимир Вулетићредовни професор
Модул - општа социологија, Модул - општа социологија / изборни
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑