Археологија

Курс:
Увод у социологију (осн.)
У оквиру предмета: Увод у социологију
Предавачи: др Владимир Вулетићредовни професор
др Јелена Пешићдоцент
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Сагледавање односа између друштвеног и личног нивоа у свету који се све убрзаније мења чини окосницу курса који се бави променама у различитим сферама друштвеног живота.
Циљ изучавања курса: Циљ курса је упознавање студената с основним проблемима савременог друштва сагледаним из различитих теоријских перспектива
Предуслови за полагање: Неопходан предуслов представљају знања стечена у средњој школи из предмета социологија и одређени степен опште културе.
Облици наставе: предавања, разговор о релевантним питањима и проблемима
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Гиденс, Ентони (2006): Социологија, Економски факултет, Београд
↑↑↑