Археологија

Курс:
Централни Медитеран у позном средњем веку (осн.)
Предавачи: др Жарко Вујошевићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Италијански градови - државе у XIV и XV веку: Венеција, Ђенова и Фиренца; Напуљска краљевина Анжујаца у јужној Италији; италијански градови - државе на Леванту и у југоисточној Европи.
Циљ изучавања курса: Стицање знања о основним токовима политичке, друштвене и привредне историје централног Медитерана у позном средњем веку (XIV - XV век).
Предуслови за полагање: Положени испити из Опште историје раног средњег века и Опште историје позног средњег века.
Облици наставе: Предавања, вежбе и менторска настава.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
L. Mamford, Grad u istoriji, Beograd 2001, 260 – 366.
С. Пеинтер, Историја средњег века (284 – 1500), Београд, 1997, 254 – 284.
K. Bek, Istorija Venecije, Beograd 1998, 6 - 63.
М. Антоновић, Град и жупа у Зетском приморју и северној Албанији у XIV и XV веку, Београд 2003.
↑↑↑