Археологија

Уметност у 20. веку: идеје, значења, контексти
Предавачи: др Лидија Мереникредовни професор
др Симона Чупићредовни професор
др Јасмина Чубрилованредни професор
изборни предмет
Број бодова: 3.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑