ЦОН Испити

РАСПОРЕД ИСПИТА


Основне студије
Психологија за наставнике (СО, ФС, КЛ, ИС, ИУ)
21.01. у 09:00ч Амфитеатар

Основе педагогије са дидактиком (СО, ФС, КЛ, ИС, ИУ, ПС)
16.01.у 10:00ч Учионица ЦОН


Мастер студије
Основе педагошког образовања наставника (МАСТС), писмени испит
16.01.у 10:00ч Учионица ЦОН

Психологија развоја и учења (МАСТС)
21.01. у 09:00ч Амфитеатар

Планирање и евалуација у настави (МАСТС), писмени испит
23.01.у 10:00ч Учионица ЦОН

Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама (предаја портфолија)
21.01. у 09:00ч Амфитеатар

Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама (испит)
23.01. у 11:00ч Канцеларија ЦОН

Школска пракса 1 (МАСТС) (предаја портфолија)
21.01. у 09:00ч Амфитеатар

Школска пракса 1 (МАСТС) (усмени испит)
У договору са наставинком

Методика праћења и оцењивања (ИС, СО, ФС, КЛ, ИУ), предаја испитних радова/тест
23.01.у 10:00ч Учионица ЦОН

Школска пракса 2 (предаја портфолија за студенте који су Методику наставе слушали код доц. др Оље Јовановић Милановић)
21.01. у 09:00ч Амфитеатар

Школска пракса 2 (усмени испит за студенте који су Методику наставе слушали код доц. др Оље Јовановић Милановић)
У договору са наставинком

Методика наставе друштвено-хуманистичких предмета (предаја портфолија и писани испит за студенте који су наставу похађали код доц. др Оље Јовановић Милановић)
21.01. у 09:00ч Амфитеатар

Методика наставе друштвено-хуманистичких предмета (усмени испит за студенте који су наставу похађали код проф. др Вере Рајовић)
У договору са наставинком

Наставник као истраживач, предаја предиспитног задатка
16.01.у 10:00ч Учионица ЦОН
Основне студије
Психологија за наставнике (СО, ФС, КЛ, ИС, ИУ)
11.02. у 09:00ч Амфитеатар

Основе педагогије са дидактиком (СО, ФС, КЛ, ИС, ИУ, ПС)
6.02. у 10ч ЦОН


Мастер студије
Основе педагошког образовања наставника (МАСТС), писмени испит
6.02. у 10ч ЦОН

Психологија развоја и учења (МАСТС)
11.02. у 09:00ч Амфитеатар

Планирање и евалуација у настави (МАСТС), писмени испит
12.02. у 10ч ЦОН

Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама (предаја портфолија)
11.02. у 09:00ч Амфитеатар

Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама (испит)
13.02. у 11:00ч Учионица ЦОН

Школска пракса 1 (МАСТС) (предаја портфолија)
11.02. у 09:00ч Амфитеатар

Школска пракса 1 (МАСТС) (усмени испит)
У договору са наставником

Методика праћења и оцењивања (ИС, СО, ФС, КЛ, ИУ), предаја испитних радова
12.02. у 10ч ЦОН

Интерактивна настава, предаја испитног задатка
12.02. у 10ч ЦОН

Методика наставе друштвено-хуманистичких предмета (предаја портфолија и писани испит за студенте који су наставу похађали код доц. др Оље Јовановић Милановић)
11.02. у 09:00ч Амфитеатар

Методика наставе друштвено-хуманистичких предмета (усмени испит за студенте који су наставу похађали код доц. др Оље Јовановић Милановић)
У договору са наставникомРаспоред испита тренутно није доступан...
↑↑↑