Етнологија и антропологија

 • Антропологија
  Семиологија
  Туризам
  Етнологија
 • 1981 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ЕТНОЛОГИЈА У СРПСКОМ ПРОСВЕТИТЕЊСТВУ)
 • 1974 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: МАРКСОВО ОДРЕЂЕЊЕ ПОЈМА КЛАСЕ И МОГУЋНОСТ ИСПИТИВАЊА ДРУШТВЕНЕ СТРУКТУРЕ)
 • 1977 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ЕТНОЛОГИЈА И СЕМИОЛОГИЈА.ПРИМЕНА СЕМИОЛОШКИХ МЕТОДА У ЕТНОЛОШКОМ ИСТРАЖИВАЊУ)
 • 2002 - редовни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: МЕТОДОЛОГИЈА ЕТНОЛОГИЈЕ И АНТРОПОЛОГИЈЕ)
 • 1990 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: МЕТОДОЛОГИЈА ЕТНОЛОГИЈЕ)
 • 1984 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: МЕТОДОЛОГИЈА ЕТНОЛОГИЈЕ)
 • 1980 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ЕТНОЛОГИЈА ЈУГОСЛАВИЈЕ)
 • 2006 -  Члан редакције часописа "ЕТНОАНТРОПОЛОШКИ ПРОБЛЕМИ"  (чланство)
 • 2004 -  Члан редакције едиције "Етнолошка библиотека"  (чланство)
 • 2004 -  2006 - Комисије за историју, археологију и етнологију Министарства науке Републике Србије  (Члан)
 • 2006 -  Матичног одбора за историју археологију и етнологију Минситарства науке Републике Србије  (Члан)
 • 2007 -  2010 - Стручног већа друштвено-хуманистичких наука Универзитета у Београду  (Потпреседник )
 • 2006 -  2009 - Филозофски факултет у Београду  (управник одељења)
 • 2010 -  Стручног већа друштвених и хуманистичких наука Универзитета у Београду  (Члан )
 • 2010 -  Председник издавачког авета часописа "Антропологија"  (чланство)
 • 2009 -  Часопис Етноанатрополошки проблеми. Заменик главног и одговорног уредника  (чланство)
 • 2011 -  Антрополошки портал "Аnthroserbia"- Главни уредник  (чланство)
 • 2006 -  2010 - Антропологија у двадесетом веку - теоријски и методолошки домети
  Филозофски факултет у Београду (Руководилац пројекта)
 • 2010 -  2014 - "Антрополошко проучавање Србије - од културног наслеђа до модерног друштва"
  Филозофски факултет (руководилац пројекта)
 • 2011 -  2012 - Дефинисање југословенског културног наслеђа
  Филозофски факултет и Министарство културе (руководилац пројекта)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑