Етнологија и антропологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јануарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 18.12.2017. до 10. 01.2018.
  • уплата најкасније до: 05.01.2018.
  • провера услова и приговори: 11.01.2018.
  • испити: од 15. до 24.01.2018.
П р в а г о д и н а
Антропологија тела
23.01. у 10:30h 508

Историја српске етнологије
18.01. у 9h к558

Материјална култура Србије (прва година уписана 2016) + за студенте који студирају од 2009. a нису положили завршни тест
19.01.у 12:15h 508

Увод у етнологију и антропологију
22.01. у 16h 508

Антропологија етницитета
17.01. у 10h 508

Антропологија религије
24.01. у 12h 508

Увод у проучавање материјалне културе и културног наслеђа
16.01. у 13:15h к668

Извори за проучавање материјалне културе и културног наслеђа
16.01. у 13:15h к668

Етнологија Старог света (и Етнологија Африке)
15.01. у 10h 508Д р у г а г о д и н а
Антропологија друштва
18.01. у 9h к558

Антропологија материјалне културе
15.01. у 13:30h 508

Етнолошке и антрополошке теорије проф.Бошковић (упис оцена)
23.01. у 13h к668

Етнолошке и антрополошке теорије за генерације пре 2013,проф.Бошковић, испит
23.01. у 13h к668

Етнолошке и антрополошке теорије (и Антрополошке теорије)доц. Горуновић (за студенте који су слушали пре шк.10/11)
23.01. у 13h к668

Народна религија Срба
22.01. у 13:15h 508

Етнологија балканских друштава, проф. Слободан Наумовић
20.01. у 14h к557

Етнологија балканских друштава, доц. Војислав Станимировић
19.01. у 13h к582

Етнологија Новог света
16.01. у 10h 508

Етнологија Новог света 1
16.01. у 10h 508

Етнологија Новог света 2
16.01. у 10h 508

Примењена антропологија (и Примењена етнологија)
24.01. у 12h к663

Симболички и интерпретативни приступи у антропологији
18.01. у 12h 509

Етнолошка и антрополошка музеологија
16.01. у 13:15h к668

Етнологија света - компаративна религија (упис оцена)
17.01. у 13h к668Т р е ћ а г о д и н а
Антропологија рода и сродства
18.01. у 13h к583

Нац. етнологија/антропологија-Економија и култура (и истраживање потрошње)
15.01. у 13:30h 508

Нац. етнологија/антропологија-Религија (и Народно православље)
23.01. у 13h 508

Урбана антропологија
15.01. у 11h к664

Методологија етнологије и антропологије – функционална и социјално-интеракционалистичка анализа
18.01. у 9h к558

Антропологија фолклора (и Фолклористика)
19.01. у 10h 508

Методологија етнологије и антропологије
16.01. у 13:15h 508

Национална етнологија/антропологија - Одевање
19.01. у 13:15h 508

Политичка антропологија
20.01. у 11h 508

Методологија етнологије и антропологије - структурална анализа
22.01. у 13:15h 508

Визуелна антропологија
20.01. у 14h к557

Материјална култура Србије за студенте који студирају по ст.пр.06 a нису положили колоквијум
19.01. у 12:15h 508

Материјална култура Србије – усмени испит за студенте који студирају по ст.пр.06 a положили су колоквијум
19.01. у 12:15h 508

Материјална култура СЦГ, Национална етнологија - материјална култура
19.01. у 17h к664Ч е т в р т а г о д и н а
Нац. етнологија/антропологија - Град и култура ( и Свакодневни живот и ритуали)
22.01. у 11h к664

Нац. етнологија/антропологија – Књижевност и друштво (и Истор. реконстр. у срп.етнол)(за све генерације)
18.01. у 12h 509

Нац.етнологија/антропологија – Култура и насиље (и Етногенеза)(за све генерације)
17.01. у 10h 508

Нац.етнологија/антропологија – Митови и ритуали (и Савремени митови и ритуали)(за све генерације)
18.01. у 9h к558

Нац.етнологија/антропологија - Невербална комуникација
20.01. у 10h 509

Нац.етнологија/антропологија – Политика (и Етнопаркови и етно-амбијенти)
24.01. у 12h к663

Нац.етнологија/антропологија – Идентитет и сазнање ( и Проблеми нативне етнографије, и Проблеми етнографског реализма)
16.01. у 13:15h 508

Нац.етнологија/антропологија - Религија и род
23.01. у 15:15h 508

Нац.етнологија/антропологија – Тело и идентитет (и Тело, одевање и идентитет) (за све генерације)
15.01. у 15h 509

Нац. етнологија/антропологија - Популарна култура
19.01. у 10h 508

Нац. етнологија/антропологија - Фолклор
19.01. у 10h 508Страни језици и предмети Кабинета за стране језике
За распоред испита погледати страну Кабинета за стране језике
↑↑↑