Етнологија и антропологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Фебруарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 24.01. до 02.02. 2020.
  • уплата најкасније до: 30.01.2020.
  • провера услова и приговори: 03.02.2020.
  • испити: од 05. до 15.02.2020.
П р в а г о д и н а
Антропологија тела
6.2. у 10:30h 508

Материјална култура Србије (прва година уписана 2016) + за студенте који студирају од 2009. a нису положили завршни тест
14.2. у 14:15h 508

Увод у етнологију и антропологију
12.2. у 14:15h 508

Антропологија етницитета
5.2. у 10h 508

Антропологија религије
8.2. у 11h 508

Увод у проучавање материјалне културе и културног наслеђа
13.2. у 9h 101

Антропологија Старог света (Етнологија Старог света и Етнологија Африке)
10.2. у 10h 508Д р у г а г о д и н а
Антропологија друштва
6.2. у 9h k558

Антропологија материјалне културе
13.2. у 9h 508

Етнолошке и антрополошке теорије проф.Бошковић
10.2. у 13h 509

Народна религија Срба
12.2. у 12h 508

Етнологија балканских друштава, проф. Војислав Станимировић
7.2. у 12h k668

Антропологија Новог света (Етнологија Новог света)
11.2 у 10h 508

Примењена антропологија (и Примењена етнологија)
10.2. у 14h k663

Антропологија света - компаративна религија (Етнологија света - компаративна религиja)
5.2. у 13h 104

Визуелна антропологија (+ стари студенти Етнологија балканских друштава, проф. Слободан Наумовић)
15.2. у 14h k557Т р е ћ а г о д и н а
Антропологија рода и сродства
7.2. у 13h 508

Нац. етнологија/антропологија-Економија и култура (и истраживање потрошње)
13.2. у 9h 508

Нац. етнологија/антропологија-Религија (и Народно православље)
11.2. у 13h 508

Урбана антропологија
14.2. у 12h k664

Општа методологија етнологије и антропологије

Национална етнологија/антропологија - Одевање
14.2. у 15:15h 508

Политичка антропологија
15.2. у 11h 509

Методологија етнологије и антропологије - структурална анализа
12.2. у 12h 508

Нац. етнологија/антропологија-Религија и род
8.2. у 11h 508Ч е т в р т а г о д и н а
Антропологија света - Урбана антропологија и друштво Кине (Нац. етнологија/антропологија - Град и култура ( и Свакодневни живот и ритуали))
14.2. у 12h k664

Нац. етнологија/антропологија – Књижевност и друштво (и Истор. реконстр. у срп.етнол)(за све генерације)
12.2. у 11h k583

Нац.етнологија/антропологија – Култура и насиље (и Етногенеза)(за све генерације)
5.2. у 10h 508

Нац.етнологија/антропологија - Невербална комуникација
11.2. у 8:30h 508

Нац.етнологија/антропологија – Политика (и Етнопаркови и етно-амбијенти)
10.2. у 14h k663

Нац.етнологија/антропологија – Идентитет и сазнање ( и Проблеми нативне етнографије, и Проблеми етнографског реализма)

Нац.етнологија/антропологија – Тело и идентитет (и Тело, одевање и идентитет) (за све генерације)
7.2. у 13h 508

Етнолошка и антрополошка музеологија
13.2. у 13h 508

Антропологија популарне културе, Нац. етнологија/антропологија - Популарна култура, Антропологија фолклора
5.2. у 13h 104

Антропологија Европске уније
10.2 у 15h Институт за етнологију и антропологију (IV спрат)

Методологија етнологије и антропологије – функционална и социјално-интеракционалистичка анализа
6.2. у 9h k558
↑↑↑