Етнологија и антропологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Септембарски испитни рок
(редовни + продужени)

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 03. до 11.09. 2018.
  • уплата најкасније до: 09.09. 2018.
  • провера услова и приговори: 12.09. 2018.
  • испити: од 17.09. до 26.09. 2018.

Одлука о продужењу испитног рока

  • папирна пријава испита: до 27.09.2018. (до 12:00 или до 14:00 у зависности од радног времена секретара одељења)
  • жута пријава за прво и друго пријављивање испита
  • розе пријава за треће и свако наредно пријављивање испита
  • испити ће се одржавати: од 26. до 30.09.2018.
П р в а г о д и н а
Антропологија тела
18.9. у 10:30h 509

Историја српске етнологије
20.9. у 9h k558 27.9. у 9h k558

Материјална култура Србије (прва година уписана 2015) + за студенте који студирају по ст.пр.09 a нису положили завршни тест
22.9. у 10h 508 29.9. у 10h 508

Увод у етнол. и антропологију
20.9. у 12h 509 28.9. у 12h 509

Антропологија етницитета
19.9. у 10h 508 и 509 28.9. у 10h 508

Антропологија религије
26.9. у 12h 508 29.9. у 14:30h 508

Увод у проучавање материјалне културе и културног наслеђа
21.9. у 12h k583 28.9. у 10:30h k583

Извори за проучавање материјалне културе и културног наслеђа
21.9. у 12h k583 28.9. у 10:30h k583

Антропологија Старог света (Етнологија Старог света и Етнологија Африке)
24.9. у 10h CO3 30.9. у 14:30h 508Д р у г а г о д и н а
Антропологија друштва
20.9. у 9h k558 27.9. у 9h k558

Антропологија материјалне културе
21.9. у 12h 508 28.9. у 8h 508

Етнолошке и антрополошке теорије,проф.Бошковић

Народна религија Срба
24.9. у 12h 508 27.9. у 10h 508

Етнологија балканских друштава, проф. Слободан Наумовић
20.9. у 10h k557 29.9. у 11h k557

Етнологија балканских друштава, проф. Војислав Станимировић
19.9. у 13h k668 27.9. у 14h k668

Етнологија Новог света
25.9. у 10h C03 30.9 у 14:30h 508

Примењена антропологија (и Примењена етнологија)
17.9. у 13h k663 28.9. у 14h k663

Симболички и интерпретативни приступи у антропологији
24.9. у 12h k583 28.9. у 12h k583

Етнолошка и антрополошка музеологија
21.9. у 12h k583 28.9. у 10:30h k583

Етнологија света - компаративна религија
22.9. у 12h 509 29.9. у 14:30h 508

Визуелна антропологија
20.9. у 10h k557 29.9. у 11h k557Т р е ћ а г о д и н а
Нац.етнологија/антропологија - Религија и род
26.9. у 12h 508 29.9. у 14:30h 508

Антропологија рода и сродства
25.9. у 12h 508 27.9. у 12:30h 508

Нац. етнологија/антропологија-Економија и култура (и истраживање потрошње)
21.9. у 12h 508 28.9. у 8h 508

Нац. етнологија/антропологија-Религија (и Народно православље)
18.9. у 13h 509 27.9. у 10h 508

Урбана антропологија
17.9. у 11h k664 27.9. у 11h k664

Методологија етнологије и антропологије – функционална и социјално-интеракционалистичка анализа
20.9. у 9h k558 27.9. у 9h k558

Антропологија фолклора (и Фолклористика)
20.9. у 12h 508

Методологија етнологије и антропологије (за све генерације)
17.9. у 12h 508

Национална етнологија/антропологија - Одевање

Политичка антропологија
20.9. у 14:15h 508 28.9. у 16h 509

Методологија етнологије и антропологије - структурална анализа
24.9. у 12h 508 27.9. у 10h 508

Национална етнологија-социјална култура
24.9. у 12h k583 28.9. у 12h k583

Визуелна антропологија
20.9. у 10h k557 29.9. у 11h k557

Материјална култура Србије за студенте који студирају по ст.пр.06 a нису положили колоквијум
22.9. у 15h k664 29.9. у 14h k664Ч е т в р т а г о д и н а
Нац.етнологија/антропологија - Религија и род
26.9. у 12h 508 29.9. у 14:30h 508

Нац. етнологија/антропологија - Град и култура ( и Свакодневни живот и ритуали)
17.9. у 11h k664 27.9. у 12h k664

Нац. етнологија/антропологија – Књижевност и друштво (и Истор. реконстр. у срп.етнол)
24.9. у 12h k583 28.9. у 12h k583

Нац.етнологија/антропологија – Култура и насиље (и Етногенеза)
19.9. у 10h 508 и 509 28.9. у 10h 508

Нац.етнологија/антропологија – Митови и ритуали (и Савремени митови и ритуали)
20.9. у 9h k558 27.9. у 9h k558

Нац.етнологија – Невербална комуникација (и Гест у савременој култури)проф. Жикић
27.9. у 10h 509

Нац.етнологија/антропологија - Невербална комуникација проф. Требјешанин
27.9. у 10h 509

Нац.етнологија/антропологија – Политика (и Етнопаркови и етно-амбијенти)
18.9. у 13h k663 28.9. у 14h k663

Нац.етнологија/антропологија – Идентитет и сазнање ( и Проблеми нативне етнографије, и Проблеми етнографског реализма)
17.9. у 12h 508

Нац.етнологија/антропологија – Тело и идентитет (и Тело, одевање и идентитет)
25.9. у 12h 508 27.9. у 12:30h 508

Нац. етнологија/антропологија - Популарна култура
20.9. у 12h 508
↑↑↑