Етнологија и антропологија

Курс:
Примењена антропологија (осн.)
У оквиру предмета: Примењена антропологија
Предавачи: др Владимир Рибићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Предмет је посвећен историји и основним поставкама примењене антропологије, као и могућности употребе антрополошког знања у различитим областима друштва (индустрија, право, медицина итд.).
Циљ изучавања курса: Циљ предмета је да упозна студенте с могућностима употребе антропологије у савременом друштву, али и с „класичним“ периодом примењене антропологије (антропологија у служби колонијалне и државне управе, као и акциона антропологија).
Предуслови за полагање: Положен испит из предмета Увод у етнологију и антропологију.
Облици наставе: Разматрање релевантних проблема и литературе, уз активно учешће студената.
План курса:

1. недеља
предавање - Упознавање са садржајем предмета, начином рада, испитним питањима и литературом.

1. недеља
вежбе - Упознавање студената са захтевима у вези са израдом семинарских радова.

2. недеља
предавање - Основе и почеци примењене антропологије

2. недеља
вежбе - Дискусија

3. недеља
предавање - Примена антропологије у колонијалној управи

3. недеља
вежбе - Дискусија

4. недеља
предавање - Критика колонијалне антропологије

4. недеља
вежбе - Дискусија

5. недеља
предавање - Амерички антрополози у индијанским резерватим

5. недеља
вежбе - Дискусија

6. недеља
предавање - Амерички антрополози у рату

6. недеља
вежбе - Дискусија

7. недеља
предавање - Акциона антропологија Сола Текса

7. недеља
вежбе - Дискусија

8. недеља
предавање - Антрополози и домородачка права

8. недеља
вежбе - Дискусија

9. недеља
предавање - Развојна антропологија

9. недеља
вежбе - Дискусија

10. недеља
предавање - Примена антропологије у индустрији

10. недеља
вежбе - Дискусија

11. недеља
предавање - Примена антропологије у праву
Литература: Rosen, Lawrence, “The Anthropologist as Expert Witness”, American Anthropologist, New Series, Vol. 79, No. 3, September 1977, 555-578.

11. недеља
вежбе - Дискусија

12. недеља
предавање - Антропологија и туризам
Литература: Nunjes, Teron, “Turizam u antropološkoj perspektivi”, Kultura 60-61, Beograd 1983, 100-110.
Tarner, L. i Eš. Dž, “Varvarin i turista”, Kultura 60-61, Beograd 1983, 62-81.
Tarner, L. i Eš, Dž, “Politika sunčanog pojasa”, Kultura 60-61, Beograd 1983.
Bauzinger, Herman, Etnologija, „Biblioteka XX vek“, Beograd 2002, 174-196.
Nash, Dennison, “Tourism as an Anthropological Subject”, Current Anthropology, Vol. 22, No. 5, October 1981, 461-481.
Ђукић-Дојчиновић, Весна, Сеоски туризам Србије. Туристичко-културна анимација, «Турустичка штампа», Београд 1992.
Encesberger, H. M., »Jedna teorija turizma«, Kultura 60-61, Beograd 1983, 11-29.

12. недеља
вежбе - Дискусија

13. недеља
предавање - Примена антропологије у медицини
Литература: Kodil, Vilijam, »Primenjena antropologija u medicini«, у: Kreber, A. L. (uredio), Antropologija danas, »Vuk Karadžić«, Beograd 1972, 657-683.

13. недеља
вежбе - Дискусија

14. недеља
предавање - Припрема за испит

14. недеља
вежбе - Припрема за испит

15. недеља
предавање - Испит

15. недеља
вежбе - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Рибић, Владимир, Примењена антропологија. Развој примењених антрополошких истраживања у Великој Британији и Сједињеним Америчким Државама, Филозофски факултет;СГЦ - Етнолошка библиотека (Књ. 26), Београд 2007.
Bennet, John W., “Applied and Action Anthropology: Ideological and Conceptual Aspects”, Current Anthropology, Vol. 37, No. 1, Supplement: Special Issue: Anthropology in Public, February 1996, 23-53.
Општа допунска литература
Рибић, Владимир, „Основе наставе из предмета Примењена етнологија: перспективе развоја“, у: Етнологија и антропологија: стање и перспективе – Зборник Етнографског института САНУ 21, Београд 2005, 253-261.
↑↑↑