Етнологија и антропологија

Курс:
Национална етнологија/антропологија-Религија (осн.)
Предавачи: др Данијел Синаниредовни професор
др Нина Куленовићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Предмет обухвата следеће тематске целине: Теоријска настава: 1.Увод 2.Религије и религијске заједнице 3.Алтернативни религијски концепти 4. Световне религије и концепти Практична настава: 5. Религијска и ритуална ’’теорија’’и ’’пракса’’ специфичних алтернативних религија
Циљ изучавања курса: а) стицање основних знања из наведене проблематике, овладавање појмовним и категоријалним апаратом б) упознавање са истраживачким техникама и теоријским приступима који се баве алтернативним и новим религијским покретима ц) упознавање са религијским заједницама на простору Србије д) сагледавање различитих друштвених група и њиховог функционисања, као и различитих мотива окупљања и удруживања, начина мишљења и понашања кроз релативизацију појма ’’религија’’.
Предуслови за полагање: За похађање курса не постоје посебни услови
Облици наставе: Настава се изводи путем предавања и вежби, дискусија и радионица, видео и аудио презентација 2+2 недељно. У оквиру наставе планирана су и краћа теренска истраживања и екскурзије
План курса:

1. недеља
предавање - Увод 1
Основни појмови: религија, секта, арк, нрп, духовност, религијски плурализам, култ и анти-култ
Литература: Barker 1998, Баркер 2004; Chryssides, 2000; Melton 1999; Синани 2009;

1. недеља
вежбе - Увод 1
Основни појмови: религија, секта, арк, нрп, духовност, религијски плурализам, култ и анти-култ

2. недеља
предавање - Увод 2
Основни појмови: религија, секта, арк, нрп, духовност, религијски плурализам, култ и анти-култ
Литература: Barker 1986; Chryssides 1994; Melton 1993; Синани 2009.

2. недеља
вежбе - Увод 2
Основни појмови: религија, секта, арк, нрп, духовност, религијски плурализам, култ и анти-култ

3. недеља
предавање - Tипологије и расправе о религијама и арк 1
М. Вебер, Е. Трелч
Литература: Weber 1922, 1965; Troeltsch 1931; Niebuhr 1957; Yinger 1946; Хамилтон 2003.

3. недеља
вежбе - Tипологије и расправе о религијама и арк 1
Х. Р. Нибур, Л. Поуп, М. Јингер

4. недеља
предавање - Tипологије и расправе о религијама и арк 2
Б. Вилсон
Литература: Wilson 1959; Хамилтон 2003.

4. недеља
вежбе - Tипологије и расправе о религијама и арк 2
В. Старк, Б. Шарф, М.Р. Велч, Д. Аберли, Ц. Ј. Глок

5. недеља
предавање - Религије и религијски покрети 1
Хришћанска реформација
Литература: Партриџ 2005; Верне 1997; Баркер 2004.

5. недеља
вежбе - Религије и религијски покрети 1
Јеховини сведоци, Црква Исуса Христа светаца последњих дана – Мормони, Мунова црква

6. недеља
предавање - Религије и религијски покрети 2
Ислам – Шиити, Сунити
Литература: Рутвен 2003; Партриџ 2005, Баркер 2004.

6. недеља
вежбе - Религије и религијски покрети 2
Бехаизам, Црни муслимани

7. недеља
предавање - Tипологије и расправе о религијама и арк 3
Р. Волис
Литература: Wallis 1984, 2003; Хамилтон 2003.

7. недеља
вежбе - Tипологије и расправе о религијама и арк 3
Р. Робертсон, Р. Волис

8. недеља
предавање - Tипологије и расправе о религијама и арк 4
Џ. Гордон Мелтон, Р. Мур
Литература: Melton&Moore 1982; Melton 1993, 1999; Синани 2009.

8. недеља
вежбе - Tипологије и расправе о религијама и арк 4
Џ. Гордон Мелтон

9. недеља
- - Колоквијум

10. недеља
предавање - Религије и религијски покрети 3
Индијске религије – Хиндуизам, Будизам, Сикизам
Литература: Партриџ 2005; Верне 1997; Баркер 2004.

10. недеља
вежбе - Религије и религијски покрети 3
Друштво Сатја Саи Баба, Међународно друштво свесности кришне, Трансцендентална медитација

11. недеља
предавање - Религије и религијски покрети 4
Далеки Исток – Конфучијанизам, Даоизам, Шинтоизам
Литература: Партриџ 2005; Верне 1997; Баркер 2004.

11. недеља
вежбе - Религије и религијски покрети 4
Ничирен шошу, Сока гакаи, Аум шинрикио

12. недеља
предавање - Религије и религијски покрети 5
Западни езотеризам и тајна друштва
Литература: Партриџ 2005; Верне 1997; Баркер 2004.

12. недеља
вежбе - Религије и религијски покрети 5
Розенкројцери, Темплари и Неотемплари, ОТО, Сатанизам, Антропозофија и Теозофија, Масони

13. недеља
предавање - Религије и религијски покрети 6
New Age и паганизам
Литература: Lewis&Melton 1992; Melton 1990; Партриџ 2005

13. недеља
вежбе - Религије и религијски покрети 6
Сајентологија, Вика

14. недеља
предавање - Религије и религијски покрети 7
НЛО религије
Литература: Lewis 1995; Партриџ 2005.

14. недеља
вежбе - Религије и религијски покрети 7
Раелијанци, Унаријус, Небеска капија

15. недеља
- - Поновљени колоквијум
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
- Barker, Eileen (1986), Religous Movements: Cult and Anticult Since Jonestown, Annual Review of Sociology, Vol. 12, 329-346.
- Barker, Eileen (1998), New Religions and New Religiosity, in: E. Barker, M. Warburg (eds.) New Religions and New Religiosity, Aarhus University Press.
- Баркер, Ајлин (2004), Нови религиозни покрети, Ниш: Зограф, 12-33.
- Chryssides, George D. (1994), New Religious Movements - Some Problems of Definition, Diskus, Vol. 2 no. 2.
- Chryssides, George D. (2000), Defining the New Spirituality, CESNUR.
- Хамилтон, Малком (2003), Социологија религије, Београд:Клио, 374 – 443.
- Lewis R. James, Melton J. Gordon (1992), Pesperctives on New Age, Albany: State University of New York Press.
- Lewis R. James (1995), The Gods Have Landed, New Religions from Other Worlds, Albany: State University of New York Press.
- Melton, Gordon J., Moore Robert L. (eds.)(1982), The Cult Experience: Responding to the New Religious Pluralism, New York.
- Melton, Gordon J.(1990), New Age Encyclopedia, Detroit.
- Melton, Gordon J. (1993), Another Look at New Religions, Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 527, Religion in the Nineties, 97-112.
- Melton, Gordon J. (1999), Rise of a study of New religions, CESNUR
- Niebuhr, Richard H. (1957), The Social Sources of Denominationalism, New York.
- Партриџ, Кристофер (ур.) (2005), Eнциклопедија нових религија – нове религије, секте и алтернативни духовни покрети, Загреб: Наклада Љевак.
- Рутвен, М (2003), Ислам, Сарајево: Шахинпашић, 54-78.
- Синани, Данијел (2009), Можда си ти она права? Нове религије и Алтернативни религијски концепти, ЕАП, н.с. год. 4, св. 1, 163-185.
- Troeltsch, Ernst (1931), The Social Teachings of the Christian Churches, London.
- Wallis, Roy (1984), The Elementary Forms of New Religious Life, London.
- Wallis Roy (2003), Three Types of New Religious Movements, in: Dawson Lorne L., Cults and New Religious Movements, Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 38-56.
- Weber, Маx (1922, 1965), The Sociology of Religion, London.
- Верне, Жан (1997), Секте, Београд: Плато, 11-86.
- Wilson, Bryan R. (1959), An Analysis of Sect Development, American Sociological Review, Vol. 24, no. 1, 3-15.
- Yinger, J. Milton (1946), Religion in the Struggle for Power, Durham.
Општа допунска литература
Д. Ђорђевић, Пророци '' Нове истине'': секте и култови (шта треба да знамо о новим религијским покретима?), Ниш, 1998; или Д. Ђорђевић, Секте и култови, Београд, 2003.
Мишел Лакроа, New Age - идеологија новог доба, Београд, 2001, 11-90.
Роман Миз, Верске заједнице у Србији и Црној Гори, у: Религија и толеранција, Ниш, 2004.
T. Robbins, D. Anthony, The Sociology of Contemporary Religous Movements, Annual Review of Sociology, Vol. 5, 1979, 75-89.
R. Stark, W. Bainbridge, Networks of Faith: Interpersonal Bonds and Recruitment to Cults and Sects, The American Journal of Sociology, Vol. 85, No. 6, 1980, 1376-1395.
Џ. Дрејн, Увођење у Нови завет, Београд, 2004
Е. Пејглс, С оне стране вере, Београд, 2005.
↑↑↑