Етнологија и антропологија

Курс:
Антропологија фолклора (осн.)
У оквиру предмета: Антропологија фолклора
Предавачи: др Драгана Антонијевићредовни професор
др Ана Банић Грубишићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: 1. Osobine folklora i folklorne komunikacije. Prihvatanje orijentacije u proučavanju. 2. Neke distinktivne osobine foklora. Koncepti o folkloru. 3. Najvažniji teorijsko-metodološki pristupi. 4. Urbani folklor i folklor industrisko društva. 5. Žanrovi i folklorni narativi – karakteristike.
Циљ изучавања курса: Upoznavanje studenata sa glavnim folklorističkim teorijama, metodama i perspektivama istraživanja. Uočavanje značaja proučavanja folklora kao estetsko-etičkog oblika tradicionalnog načina mišljenja, ponašanja i vrednovanja koji pomažu u razumevanju kulturnih i društvenih obrazaca. Razumevanje sopstvene pozicije kao aktivnog i dinamičnog stvaraoca/korisnika folklorne komunikacije.
Предуслови за полагање: Uslov su položeni ispiti iz sledećih predmeta: Uvod u etnologiju i antropologiju, Antropologija religije, Narodna religija Srba.
Облици наставе: Obavezno je prisustvo studenata na predavanjima, vežbama i seminarima, čitanje predviđenih tekstova i aktivno učešće u zajedničkim analizama i diskusijama. Predlozi tema za analitički rad do 5 nedelje kursa. Izveštaj o obavljenim praktičnim i terenskim aktivnostima tokom 8 i 9 nedelje. Prezentacija analitičkih radova na seminarima je usmena i u power pointu.
План курса:

1. недеља
предавање - Definicija folklora. Romantičarski i antropološki pristup XIX veka
1. R. Jakobson i P. Bogatirjov, Folklor kao naročit oblik stvaralaštva. 2. George Schoemaker, Introduction: Basic Concepts of Folkloristics. 3. Simon Bronner, Folklore in an Era of Communication.
Литература: Драгана Антонијевић, Антропологија фолклора – перспективе истраживања. 245-251. Alan Dundes, The Anthropologist and the Comparative Method in Folklore, 57-82. R. Jakobson i P. Bogatirjov, Folklor kao naročit oblik stvaralaštva, 17-30.

1. недеља
вежбе - Upoznavanje sa sadržajem kursa i obavezama studenata

2. недеља
предавање - Komparativno-istorijski pristupi folkloru XIX i XX veka – Finska škola
1. Đuzepe Kokjara, Istorija folklora II, 1984, podpoglavlje: Finska škola i istorijsko-geografski metod, 45-52. 2. Alan Dundes, The Anthropologist and the Comparative Method in Folklore

2. недеља
вежбе - Osnovni koncepti

3. недеља
предавање - Američki koncept folklora. Folklor kao umetnost reči.
1. Alan Dundes, The Anthropologist and the Comparative Method in Folklore 2. Eliott Oring, On the Concepts of Folklore 3. Eliott Oring, The Devolutionary Premise: A Definitional Delusion?
Литература: Eliot Oring, On the Concepts of Folklore, 1-22. George Schoemaker, Introduction: Basic Concepts of Folkloristics, 1-10. Simon Bronner, Folklore in an Era of Communication, 94-129.

3. недеља
вежбе - Komparativni metod i devolutivna premisa

4. недеља
предавање - Folklorizam i lažni folklor
1. Dragana Antonijević, Lažni folkloristi srpskog narodnog stvaralaštva. 2. Herman Bauzinger, Turizam i folklorizam. 3. Alan Dundes, Nationalistic Inferiority Complexes and the Fabrication of Fakelore 4. Maja Bošković-Stulli, O folklorizmu
Литература: Alan Dundes, Defining Identity through Folklore, 1-39.

4. недеља
вежбе - Folklorizam

5. недеља
предавање - Folklor industrijskog društva. Urbani folklor.
1. Richard Dorson, Doing Fieldwork in the City. 2. Alan Dundes, Defining Identity through Folklore
Литература: Herman Bauzinger, Turizam i folklorizam, 174 – 196. Alan Dundes, The Fabrication of Fakelores, 40-56.

5. недеља
семинар - Urbani folklor. Predlaganje tema za analitički rad

6. недеља
предавање - Ko je folk? Idiokultura – folklor malih grupa.
1.G. A. Fine, Manson Family. 2. G. A. Fine, Small Groups and Culture Creation: The Idioculture of Little League Baseball Teams. 3. Dragana Antonijević, Socio-folkloristika. Teorijsko-metodološki koncepti Gerija Alana Fajna
Литература: Gerald Warshaver, Urban Folklore, 162 – 170.

6. недеља
семинар - Idiokulture. Predlaganje tema za analitički rad

7. недеља
предавање - Savremeni koncepti o folkoru. Karakteristike folklorne komunikacije
1. Dan Ben-Amos, Toward a Definition of Folklore in Context. 2. Roger D. Abrahams, After New Perspectives: Folklore Study in the Late Twentieth Century. 3.Dan Ben-Amos, "Context" in Context
Литература: Dragana Antonijević, Male grupe i idiokultura, u Ogledi iz antropologije i semiotike folklora, I poglavlje, 32-39. Dragana Antonijević, Okviri proučavanja ličnih i porodičnih priča, 13-35. G. A. Fine, The Manson Family, 47-60. Miller, 331-346

7. недеља
вежбе - Istraživački rad. Savremeni pristupi folkloru.

8. недеља
предавање - Folklorni dijamant. Socio-psihološki pristup narativima
1. Dragana Antonijević, Treći pravac u folkloristici: sociološki pristup G.A. Fajna 2. Roger Abrahams, Interpreting Folklore Ethnographically and Sociologically
Литература: Trudier Harris, Genre, 509-527.

8. недеља
пракса - Istraživački rad

9. недеља
предавање - Žanr kao analitički koncept.
1. Paul W. Hanson, Reconceiving the Shape of Culture: Folklore and Public Culture 2. John Dorst, Neck-Riddle as a Dialogue of Genres: Applying Bakhtin’s Genre Theory
Литература: Linda Kinsey Adams, Folk Narrative, 23-35. Axel Olrik, Epic Laws of Folk Narrative, 129-142

9. недеља
семинар - Izveštaj o istražvačkom radu. Istraživački rad
Podnošenje izveštaja o urađenom terenskom radu koji se ocenjuje bodovima. Nastavak istraživačkog rada po potrebi.

10. недеља
предавање - Folklorni narativi.
1. Dragana Antonijević, Okviri proučavanja ličnih i porodičnih priča o materijalnom gubitku i porazu 2.Linda Kinsey Adams, Folk Narrative 3. Nada Milošević-Đorđević, Od bajke do izreke,
Литература: Vladimir Prop, Morfologija bajke, 26-71, 86-93. Нада Милошевић-Ђорђевић, Трагом Владимира Пропа: од бајке до морфологије новеле и легендарне приче, 23-30.

10. недеља
семинар - Izveštaj o istražvačkom radu. Istraživački rad
Podnošenje izveštaja o urađenom terenskom radu što se ocenjuje bodovima. Nastavak istraživačkog rada po potrebi.

11. недеља
предавање - Metodološki pristupi folklornim narativima
1. Нада Милошевић-Ђорђевић, Трагом Владимира Пропа: од бајке до морфологије новеле и легендарне приче. 2.Alan Dundes, Projection in Folklore: A Plea for Psychoanalytic Semiotics. 3.Axel Olrik, Epic Laws of Folk Narrative

11. недеља
вежбе - Folklorni narativi. Istraživački rad.

12. недеља
предавање - Neke distinktivne osobine folklora: humor i fantastika
1. Драгана Антонијевић, Фантастика у традицијском причању 2. Vesna Trifunović, Šala – jedna (ne)bitna humoristička forma
Литература: Vesna Trifunović, Šala - jedna (ne)bitna humoristička forma, 319-332. Vesna Trifunović, Bazične tehnike humora po Arturu A. Bergeru, 221-248. Cvetan Todorov, Uvod u fantastičnu književnost, 111-143

12. недеља
семинар - Izveštaj o analitičkom radu. Vežbe - pristupi folkloru.
1. Barre Toelken,The End of Folklor

13. недеља
семинар - Izveštaj o analitičkom radu
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Драгана Антонијевић, Антропологија фолклора – перспективе истраживања, Зборник радова ЕИ САНУ 21, 2005. str. 245-251.
Dragana Antonijević, Socio-folkloristika, u Ogledi iz antropologije i semiotike folklora, Beograd, 2010, str. 25-92.
Драгана Антонијевић, Трећи правац у фолклористици: социолошки приступ Г.А. Фајна, ЕАП 1 (2), 2006, 125-154
Dragana Antonijević, Okviri proučavanja ličnih i porodičnih priča... EAP 4 (1), 2009, 13-35.
Alan Dundes, The Anthropologist and the Comparative Method in Folklore, in: Folklore Matters, 1989, 57-82.
Alan Dundes, Who are the folk? u Interpreting Folklore, Indiana University Press, 1980, 1-19
Alan Dundes, The American Concept of Folklore, Journal of the Folklore Institute, Vol. 3, No. 3, 1966, 226-249.
Alan Dundes, Defining Identity through Folklore, in: Folklore Matters, 1-39.
Alan Dundes, The Fabrication of Fakelores, Folklore Matters, UTP,1989,40-56.
George Schoemaker, Introduction: Basic Concepts of Folkloristics, u The Emergence of Folklore in Everyday Life, G. Schoemaker, ed. 1990, Trickster Press, 1-10.
R. Jakobson i P. Bogatirjov, Folklor kao naročit oblik stvaralaštva, u Usmena književnost, ed. Maja Bošković-Stulli, Zagreb, 1971, 17-30.
Eliot Oring, On the Concepts of Folklore, Folk Groups and Folklore Genres, Utah UP, 1986, 1-22.
Herman Bauzinger, Etnologija, Bgd. 2002, 174 – 196.
Simon Bronner, Folklore in an Era of Communication, in: American Folklore Studies, 1986, 94-129.
Gerald Warshaver, Urban Folklore, u Handbook of American Folklore, ed. R. Dorson, IUP, 1986, 162 – 170
Dan Ben-Amos, Toward a Definition of Folklore in Context, Journal of American Folklor (JAF), 84/331, 1971, 3-15.
Trudier Harris, Genre, JAF, 108/430, 1995 509-527.
Vladimir Prop, Morfologija bajke, Beograd, 1982, 26-71, 86-93.
Нада Милошевић-Ђорђевић, Трагом Владимира Пропа: од бајке до морфологије новеле и легендарне приче, у Од бајке до изреке, Београд, 2000, 23-30.
Axel Olrik, Epic Laws of Folk Narrative, 129-142; fotokopija.
Katherine Borland & Jennifer Livesay, Folk Speech, u The Emergence of Folklore in Everyday Life, G. Schoemaker, ed. 1990, Trickster Press, 51-58.
Linda Kinsey Adams, Folk Narrative, u The Emergence of Folklore in Everyday Life, G. Schoemaker, ed. 1990, Trickster Press, 23-35.
Cvetan Todorov, Uvod u fantastičnu književnost, Bgd. 1987, 111-143.
Vesna Trifunović, Bazične tehnike humora po Arturu A. Bergeru, EAP, god.2, sv.2, 2007, 221-248.
Vesna Trifunović, Šala - jedna (ne)bitna humoristička forma, EAP 6 (2), 2011, 319-332
Martin Laba, Urban Folklore: A Behavioral Approach Western Folklore, Vol. 38, No. 3. 1979, 158-169.
Elliott Oring, The Devolutionary Premise: A Definitional Delusion? Western Folklore, Vol. 34, No. 1.1975, 36-44.
Kim Miller, All in the Family: Family Folklore, Objectivity and Self-Censorship Western Folklore, Vol. 56, No. 3/4. 1997, 331-346.
Gary Alan Fine, The Manson Family: The Folklore Traditions of a Small Group, Journal of the Folklore Institute, Vol. 19, No. 1. 1982, pp. 47-60.
↑↑↑