Етнологија и антропологија

Курс:
Извори за проучавање материјалне културе и културног наслеђа (осн.)
Предавачи: др Зорица Ивановићдоцент
др Милош Миленковићредовни професор
др Данијел Синаниредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
План курса:

1. недеља
предавање - уводно предавање: оквир и структура предмета

2. недеља
предавање - дефинисање материјалне културе, однос према целини културе

3. недеља
предавање - дефиниције културног наслеђа
дефиниције културног наслеђа; наслеђе и савремена култура, однос према прошлости/историји, учешће у обликовању идентитета

4. недеља
предавање - појам извора и њихова критичка читања

5. недеља
предавање - дигитални извори података: Интернет, Wikipedia, базе података

6. недеља
предавање - медијски извори података: филм, ТВ, штампани медији

7. недеља
предавање - популарно-културни извори података

8. недеља
предавање - документарни извори података
документарни извори података: документарни филм, life фотографија, нефикционална проза

9. недеља
предавање - документарни извори података
документарни извори података: библиотеке, архиви/архивска грађа, информативни програми

10. недеља
предавање - материјални извори: музејске збирке

11. недеља
предавање - материјални извори: заштићени споменици, предеоне целине, споменици природе

12. недеља
предавање - теренски рад, усмени извори: приче о предметима, приче о наслеђу

13. недеља
предавање - свет око нас: усмерено и неусмерено посматрање

14. недеља
предавање - припрема за испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Гавриловић, Љиљана. 2004. "Визуелни извори у етнолошким/антрополошким истраживањима". У: Балкански костими Николе Арсеновића, Посебна издања 52, стр. 5-35. Београд: Етнографски институт САНУ.
Гавриловић, Љиљана. 2005. "Прелудијум за антропологију медија". У: Љиљана Гавриловић (уредник), Стање и перспективе, Зборник 21, стр. 143-150. Београд: Етнографски институт САНУ
Ивановић, Зорица. 2005. "Терен антропологије и теренско истраживање пре и после критике репрезентације". У: Љиљана Гавриловић (уредник), Стање и перспективе, Зборник 21, стр. 123-141. Београд: Етнографски институт САНУ
Петровић, Ђурђица. 1972. "Значај средњовековних архивских вести за етнолошка проучавања". У: Душан Недељковић (уредник), Симпозијум о методологији етнолошких наука, Научни скупови II, стр. 171-178. Београд: САНУ, Одељење друштвених наука
Prošić-Dvornić, Mirjana. 1982. "Mogućnosti korišćenja fotografije u proučavanju materijalne kulture". Etnološke sveske IV, str. 94-108.
Радојичић, Драгана. 2005. "АРХИВСКИ ИЗВОРИ У РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЖИВОТА". У: Љиљана Гавриловић (уредник), Стање и перспективе, Зборник 21, стр. 115-121. Београд: Етнографски институт САНУ
Fuko, Mišel. 2005. "Druga mesta". U: Mišel Fuko: 1926-1984-2004: hrestomatija, str. 29-36. Novi Sad: Vojvođanska sociološka asocijacija
Општа допунска литература
Eriksen,Thomas Hylland. 2001. "Between universalism and relativism: A critique of the UNESCO concepts of culture". In: Jane Cowan, Marie-Benedicte Dembour and Richard Wilson, (eds.), Culture and Rights: Anthropological Perspectives, pp. 127–48. Cambridge University Press; http://folk.uio.no/geirthe/UNESCO.html
Jokilehto, J. 1990/2005. DEFINITION OF CULTURAL HERITAGE. REFERENCES TO DOCUMENTS IN HISTORY. ICCROM.
Woodward, Ian. 2007. Understanding Material Culture. SAGE. 3-31.
↑↑↑