Етнологија и антропологија

Курс:
Национална етнологија/антропологија - Тело и идентитет (осн.)
Предавачи: др Зорица Ивановићдоцент
др Илдико Ердеиванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Питање о томе како различите културе користе, представљају и доживљавају људско тело, телесне супстанце и делове тела у антропологији је присутно већ дуже време. Међутим, тек последњих деценија анализа тела и сексуалности постаје једно од централних истраживачких подручја у оквиру дисциплине. Питање о односу тела и идентитета, о употреби тела у конструисању идентитета и успостављању социјалних разлика добија истакнуто место у оквиру различитих теоријских приступа и парадигми. Током курса студенти и студенткиње ће бити упознати са основним теоријским проблемима и оријентацијама у овом пољу истраживања.
Циљ изучавања курса: Упознавање са начинима путем којих је тело и телесно искусво укључено у друштвене, културне, историјске и политичке процесе на овим просторима, постајући, на тај начин, њихов нераздвојив део.
Предуслови за полагање: Нема посебних предуслова
Облици наставе: предавања, вежбе, семинарске дискусије и менторски рад приликом истраживања и писања семинарског рада
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час
Упознавање са садржајем и планом курса, обавезама , основним темама и проблемима и начином рада

2. недеља
предавање - Тело и идентитет - концептуална одређења
1. Dž. D. Delamater i Dž. Šibli Hajd, Esencijalizam nasuprot socijalnom konstruktivizmu u proučavanju ljudske seksualnosti, Reč, N° 67/13, septembar 2002, 203-218. 2. A. Zaharijević, Gde je politika u politici identiteta?dostupno na: http://pro-femina.eu/ProFemina sadrzaj_552_files/Adriana%20Zaharijevic_%20Gde%20je%20politika%20u%20politici%20identiteta.pdf 3. K Woodward, (ed.), Identity and Difference, SAGE Publications in association with the Open University, London, 1997, 28-48. 4. Z. Ivanović, P. Šarčević, O statusu tela u antropologiji, Kultura, br. 105/106, Beograd, 2003, 9-24.
Литература: Dž. D. Delamater i Dž. Šibli Hajd, Esencijalizam nasuprot socijalnom konstruktivizmu u proučavanju ljudske seksualnosti, Reč, N° 67/13, septembar 2002, 203-218.
A. Zaharijević, Gde je politika u politici identiteta? dostupno na: http://pro-femina.eu/ProFemina sadrzaj_552_files/Adriana%20Zaharijevic_%20Gde%20je%20politika%20u%20politici%20identiteta.pdf
Z. Ivanović, P. Šarčević, O statusu tela u antropologiji, Kultura, br. 105/106, Beograd, 2003, 9-24.

3. недеља
вежбе - Тело,род и полне разлике. Антрополошка критика дихотомног система пол/род
анализа филмског материјала и текствова (P. Šarčević, Sex and Gender Identity of «Sworn Virgins» in the Balkans, u: M. Jovanović, S. Naumović, Gender Relations in South Eastern Europe: Historical Perspectives on Womanhood and Manhood in XIX and XX Century, Belgade-Gratz, 2002, 125-143.)
Литература: H. L.Moor, The divisions within: sex, gender and sexual difference, In: H. L. Moor, A Passion for Difference. Essays in Anthropology and Gender, Indiana University Press, Bloomington, 1994, 8-27.
E. D. Dreger, "Neoređeni pol" ili ambivalentna medicina, Kultura, br.105/106, 2003, 147-169
М. Моrgan-Holms, Čudno skrojena tela, Kultura, br.105/106, 2003, 170-182.
Dž, Batler, Tela koja nešto znače. O diskurzivnim granicama "pola", Samizdat B-92, Beograd, 2001, 1-23 (ili poglavlje po izboru)
Z. Ivanović, Pogovor: „Antropologija žene” i pitanje rodnih odnosa u izmenjenom diskursu antropologije, u: Ž. Papić, L. Sklevicky (ur.), Antropologija žene, Drugo izdanje, XX vek, Beograd, 2003, 403-416 (381-435)
P. Šarčević, Sex and Gender Identity of «Sworn Virgins» in the Balkans, u: M. Jovanović, S. Naumović, Gender Relations in South Eastern Europe: Historical Perspectives on Womanhood and Manhood in XIX and XX Century, Belgade-Gratz, 2002, 125-143.

4. недеља
предавање - Тело,род и полне разлике. Антрополошка критика дихотомног система пол/род
1. H. L.Moor, The divisions within: sex, gender and sexual difference, In: H. L. Moor, A Passion for Difference. Essays in Anthropology and Gender, Indiana University Press, Bloomington, 1994, 8-27. 2. E. D. Dreger, "Neoređeni pol" ili ambivalentna medicina, Kultura, br.105/106, 2003, 147-169 3. М. Моrgan-Holms, Čudno skrojena tela, Kultura, br.105/106, 2003, 170-182. 4. Dž, Batler, Tela koja nešto znače. O diskurzivnim granicama "pola", Samizdat B-92, Beograd, 2001, 1-23.

5. недеља
предавање - Тело, дискурс и биополитике
1. М. Fuko, Istorija seksualnosti. Volja za znanjem, Prosveta, Beograd, 1978, 1-46 ili 71-97. 2. M. Fuko, Rađanje biopolitike. Predavanja na Kolež de Fransu (1978-1979, Svetovi, Novi Sad, 2005. 3. P. Tratnik, Bios-techne. The Biotechnological Politics of the Body and the Politics of Life, Antropologija, tematski broj Telo, (bio)tehnologije, moć, 12, sv. 2, 2012, 17-30.
Литература: М. Fuko, Istorija seksualnosti. Volja za znanjem, Prosveta, Beograd, 1978, 1-46 ili 71-97.
M. Fuko, Rađanje biopolitike. Predavanja na Kolež de Fransu (1978-1979, Svetovi, Novi Sad, 2005.

6. недеља
вежбе - Тело, дискурс и биополитике
-
Литература: P. Tratnik, Bios-techne. The Biotechnological Politics of the Body and the Politics of Life, Antropologija, tematski broj Telo, (bio)tehnologije, moć, 12, sv. 2, 2012, 17-30.

7. недеља
предавање - Културна феноменологија телесности (КФТ) и концепт отеловљеног искуства
1.M. Lock, Cultivating the Body: Anthropology and Epistemologies of Bodily Practice and Knowledge, Annual Review of Anthropology, Vol. 22, 1993, 133-155 ili M. Jackson, Knowledge of the Body, Man, n.s. Vol. 18, Nº 2, 1983, 327-345. 2. J. Jackson, Chroinic pain and the tension between the body as subject and object, u : T. J. Chordas, Embodiment and experience. The existential ground of body and self, Cambridge University Press, Cambridge, 1994, 201-228. (ili tekst po izboru iz istog zbornika) 3. A. Srdić Srebro, Medicinska antropologija i/ili antropologija zdravlja i bolesti, Etnološko-antropološke sveske 14 (n.s.), 3, 79-92. 4. M. Wolf, Influenca and the concept of infection: reflections on bodily boundaries, Antropologija, Tematski broj Telo, (bio)tehnologije, moć, 12, sv. 2, 2012, 107-121. 5. E. Ohniki-Tierney, Brain Death and Organ Transplatation. Cultural Bases of Medical Technology, Current Anthropology, Vol. 35, No.3, June 1994, 233-254 ili 6. S. Benson, Faulty Selves, Imperfect Bodies: Impairment, Disability and Aids, u: K. Woodward (ed.), Identity and Difference, Sage Publications in association with the Open University, London, 1997, 150-160 ili 7. D. Lupton, Tijelo u medicini, Treća. Časopis za ženske studije, br.1, vol. IV, Zagreb, 2002, 170-190.
Литература: 1.M. Lock, Cultivating the Body: Anthropology and Epistemologies of Bodily Practice and Knowledge, Annual Review of Anthropology, Vol. 22, 1993, 133-155 ili
1.M. Lock, Cultivating the Body: Anthropology and Epistemologies of Bodily Practice and Knowledge, Annual Review of Anthropology, Vol. 22, 1993, 133-155 ili M. Jackson, Knowledge of the Body, Man, n.s. Vol. 18, Nº 2, 1983, 327-345
J. Jackson, Chroinic pain and the tension between the body as subject and object, u : T. J. Chordas, Embodiment and experience. The existential ground of body and self, Cambridge University Press, Cambridge, 1994, 201-228. (ili tekst po izboru iz istog zbornika)

8. недеља
вежбе - КФТ - концепт телесности, болести и здравља у различитим медицинским системима
Литература: . A. Srdić Srebro, Medicinska antropologija i/ili antropologija zdravlja i bolesti, Etnološko-antropološke sveske 14 (n.s.), 3, 79-92.
M. Wolf, Influenca and the concept of infection: reflections on bodily boundaries, Antropologija, Tematski broj Telo, (bio)tehnologije, moć, 12, sv. 2, 2012, 107-121.
S. Benson, Faulty Selves, Imperfect Bodies: Impairment, Disability and Aids, u: K. Woodward (ed.), Identity and Difference, Sage Publications in association with the Open University, London, 1997, 150-160
D. Lupton, Tijelo u medicini, Treća. Časopis za ženske studije, br.1, vol. IV, Zagreb, 2002, 170-190.

9. недеља
- - Колоквијум
-

10. недеља
предавање - Тело као дар, роба и капитал
1. C. Shilling, The Body and Phisycal Capital, u: K. Woodward, (ed.), Identity and Difference, Sage Publications in associations with Open University, London, 1997, 88-93. 2. N. Scheper-Huges, The Global Traffic in Human Organs, Current Anthropology, Vol. 41, no.2, April 2000, 191-224. 3. Lesley A. Sharp, The Comodification ot the Body and its Parts, Annual Review of Anthropology 29, 2000, 287-328.
Литература: Lesley A. Sharp, The Comodification ot the Body and its Parts, Annual Review of Anthropology 29, 2000, 287-328.
C. Shilling, The Body and Phisycal Capital, u: K. Woodward, (ed.), Identity and Difference, Sage Publications in associations with Open University, London, 1997, 88-93.
N. Scheper-Huges, The Global Traffic in Human Organs, Current Anthropology, Vol. 41, no.2, April 2000, 191-224.

10. недеља
вежбе - Тело као дар, роба и капитал

11. недеља
предавање - Тело, родни односи и конструисањ националног идентитета и концепта држављанства
1. N. Yival-Davis, Rod i nacija, Ženska infoteka, Zagreb, 2004 (uvod ili poglavlje po izboru) 2. A. Stolić, Rodni odnosi u "carstvu podeljenih sfera", u: A. Stolić, N. Makuljeić (ur.), Privatni život kod Srba u devetnaestom veku, Klio, Beograd, 2006, 89-112. 3. D. Žarkov, Tijelo drugoga ili seksualno nasilje i tvorba maskuliniteta, seksualnosti i etniciteta u hrvatskim medijima, Treća, Vol. IV, br. 1, Zagreb, 2002, 122-133. 4. Čarna Brković, Potraga za vezama kao konstitutivni element biološkog aspekta državljanstva u bosanskom gradu na granici, Antropologija, Tematski broj Telo, (bio)tehnologije, moć, 12, sv. 2, 2012, 123-144. 5. R. Drezgić, „Bela kuga“ među „Srbima“. O naciji, rodu i rađanju na prelazu vekova, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, 2010. (poglavlje po izboru)
Литература: R. Drezgić, „Bela kuga“ među „Srbima“. O naciji, rodu i rađanju na prelazu vekova, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, 2010. (poglavlje po izboru)
D. Heath, R. Rapp and K. Tausing, Genetic Citizenship, u: D. Nugent and J. Vinsent (eds.), A Companion to the Anthropology of Politics, Blackwell Publishing, 2007, 152-167.
N. Yival-Davis, Rod i nacija, Ženska infoteka, Zagreb, 2004 (uvod ili poglavlje po izboru)
A. Stolić, Rodni odnosi u "carstvu podeljenih sfera", u: A. Stolić, N. Makuljeić (ur.), Privatni život kod Srba u devetnaestom veku, Klio, Beograd, 2006, 89-112.
D. Žarkov, Tijelo drugoga ili seksualno nasilje i tvorba maskuliniteta, seksualnosti i etniciteta u hrvatskim medijima, Treća, Vol. IV, br. 1, Zagreb, 2002, 122-133.
Čarna Brković, Potraga za vezama kao konstitutivni element biološkog aspekta državljanstva u bosanskom gradu na granici, Antropologija, Tematski broj Telo, (bio)tehnologije, moć, 12, sv. 2, 2012, 123-144

11. недеља
вежбе - Тело, родни односи и конструисање националног идентитета и концепта држављанства
1. N. Yival-Davis, Rod i nacija, Ženska infoteka, Zagreb, 2004 (uvod ili poglavlje po izboru) 2. A. Stolić, Rodni odnosi u "carstvu podeljenih sfera", u: A. Stolić, N. Makuljeić (ur.), Privatni život kod Srba u devetnaestom veku, Klio, Beograd, 2006, 89-112. 3. D. Žarkov, Tijelo drugoga ili seksualno nasilje i tvorba maskuliniteta, seksualnosti i etniciteta u hrvatskim medijima, Treća, Vol. IV, br. 1, Zagreb, 2002, 122-133. 4. D. Heath, R. Rapp and K. Tausing, Genetic Citizenship, u: D. Nugent and J. Vinsent (eds.), A Companion to the Anthropology of Politics, Blackwell Publishing, 2007, 152-167 5. Čarna Brković, Potraga za vezama kao konstitutivni element biološkog aspekta državljanstva u bosanskom gradu na granici, Antropologija, Tematski broj Telo, (bio)tehnologije, moć, 12, sv. 2, 2012, 123-144. 5. R. Drezgić, „Bela kuga“ među „Srbima“. O naciji, rodu i rađanju na prelazu vekova, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, 2010. (poglavlje po izboru)

12. недеља
предавање - Тело, сопство и технологија
1.C. D. Murray; J. Sixsmith, The Corporeal Body in Virtual Reality, Ethos, Vol. 27, Nº 3, 1999, 315-343 ili O’Rioran, Tehnologized bodies: virtual women and transformations in understandins of the body as natural, u: J. Hargraves and P. Vertinsky (eds.), Introduction, u: Physical Culture, Power, and the Body, Routledge, 2007, 232-251. 2. J. Gonzales, Zamišljajući tijelo kiborga, Treća, Časopis Centra za ženske studije, br.1, Vol. IV, Zagreb, 2002, 298-312. 3. I. Greguric, Era kiborga – stvaranje ″djelimičnih ili potpuno umjetnih bića″, Antropologija, tematski broj Telo, (bio)tehnologije, moć, 12, sv. 2, 2012, 31-41. 4. S. Žakula, Da li kiborzi sanjaju biomehaničke ovce. Telo i hiperrealnost, Antropologija, tematski broj Telo, (bio)tehnologije, moć, 12, sv. 2, 2012, 43-61. 5. V. Mitrović, Liberalna eugenika: ideologija poboljšanja?, Antropologija, tematski broj Telo, (bio)tehnologije, moć, 12, sv. 2, 2012, 63-79.
Литература: J. Gonzales, Zamišljajući tijelo kiborga, Treća, Časopis Centra za ženske studije, br.1, Vol. IV, Zagreb, 2002, 298-312
I. Greguric, Era kiborga – stvaranje ″djelimičnih ili potpuno umjetnih bića″, Antropologija, tematski broj Telo, (bio)tehnologije, moć, 12, sv. 2, 2012, 31-41.
S. Žakula, Da li kiborzi sanjaju biomehaničke ovce. Telo i hiperrealnost, Antropologija, tematski broj Telo, (bio)tehnologije, moć, 12, sv. 2, 2012, 43-61.
E. Ohniki-Tierney, Brain Death and Organ Transplatation. Cultural Bases of Medical Technology, Current Anthropology, Vol. 35, No.3, June 1994, 233-254.
V. Mitrović, Liberalna eugenika: ideologija poboljšanja?, Antropologija, tematski broj Telo, (bio)tehnologije, moć, 12, sv. 2, 2012, 63-79.

13. недеља
вежбе - Тело, сопство и технологија
-
Литература: 1.C. D. Murray; J. Sixsmith, The Corporeal Body in Virtual Reality, Ethos, Vol. 27, Nº 3, 1999, 315-343 ili O’Rioran, Tehnologized bodies: virtual women and transformations in understandins of the body as natural, u: J. Hargraves and P. Vertinsky (eds.), Introduction, u: Physical Culture, Power, and the Body, Routledge, 2007, 232-251.

14. недеља
вежбе - Тело, сопство и технологија
-

15. недеља
- - испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Dž. D. Delamater i Dž. Šibli Hajd, Esencijalizam nasuprot socijalnom konstruktivizmu u proučavanju ljudske seksualnosti, Reč, N° 67/13, septembar 2002, 203-218.
KWoodward, (ed.), IdentityandDifference, SAGEPublicationsinassociationwiththeOpenUniversity, London, 1997, 28-48; 73-87; 93-103.
A. Zaharijević, Gde je politika u politici identiteta? dostupno na: http://pro-femina.eu/ProFeminasadrzaj_552_files/Adriana%20Zaharijevic_%20Gde%20je%20politika%20u%20politici%20identiteta.pdf
Z. Ivanović, P. Šarčević, O statusu tela u antropologiji, Kultura, br. 105/106, Beograd, 2003, 9-24. http://zaprokul.org.rs/pretraga/105_1.pdf
Ž. Papić, Telo kao proces u toku, U: Žarana Papić. Tekstovi (1977-2002), ( ur.) A. Zaharijević, Z. Ivanović, D. Duhaček, Centar za studije roda i politike FPN, Rekonstrukcija Ženski fond, Žene u crnom, Beograd, 2012, 149-177. http://www.academia.edu/2042022/%C5%BDarana_Papi%C4%87._Tekstovi_1977-2002
H. L.Moor, The divisions within: sex, gender and sexual difference, In: H. L. Moor, A Passion for Difference. Essays in Anthropology and Gender, Indiana University Press, Bloomington, 1994, 8-27.
E. D. Dreger, "Neoređenipol" iliambivalentnamedicina, Kultura,br.105/106, 2003, 147-169. http://www.scribd.com/doc/183559559/E-D-Dreger-Neodredjeni-pol-ili-ambivalentna-medicina-pdf#scribd
М. Моrgan-Holms, Čudno skrojena tela, Kultura,br.105/106, 2003, 170-182.
P.Šarčević, SexandGenderIdentityof «SwornVirgins» intheBalkans, u: M. Jovanović, S. Naumović, GenderRelationsinSouthEasternEurope:HistoricalPerspectivesonWomanhoodandManhoodinXIXandXXCentury,Belgade-Gratz, 2002, 125-143.
Z. Ivanović, Fragmenti iz svakodnevnog života gej muškaraca i lezbejki u savremenoj Srbiji, U: Jelisaveta Blagojević i Olga Dimitrijević (ur.), Među nama. Neispričane priče gej i lezbejskih života, Hartefakt Fond, Beograd, 2014,117-129. http://korak-hapi-step.eu/wp-content/uploads/2015/03/MEDJU-NAMA_final.pdf
Fuko, Istorija seksualnosti. Volja za znanjem, Prosveta, Beograd, 1978, 7-20;51-97.
M. Fuko, Poredak diskursa. (Pristupno predavanje na Collège de France, 1970.), Karpus, Beograd, 2007.
S. Greenhalgh, Globalisation and Population Governance in China, In: Aihawa Ong and Stephen J. Collier )eds.), Global Assemblages. Technology, Politics and Ethics as Anthropological Problems, Blackwell Publishing, 2005, 354-372.
P. Rabinow and N. Rose, Biopower Today, Biosocieties, Vol. 1, Issue 02, 2006, 195 – 217. http://www.palgrave-journals.com/biosoc/journal/v1/n2/pdf/biosoc200618a.pdf
N. Rose and C. Novas, Biological Citizenship, In: Aihawa Ong and Stephen J. Collier (eds.), Global Assemblages. Technology, Politics and Ethics as Anthropological Problems, Blackwell Publishing, 2005, 439-465.
D. Heath, R. Rapp and K. Tausing, Genetic Citizenship, u: D. Nugent and J. Vinsent (eds.), A Companion to the Anthropology of Politics, Blackwell Publishing, 2007, 152-167.
Tratnik, Polona (2012), Bios-techne. The Biotechnological Politics of the Body and the Politics of Life, Antropologija, Tematski broj Telo, (bio)tehnologije, moć, 12, sv. 2, 2012, 17-30.http://www.anthroserbia.org/Content/PDF/Articles/a0663ddb08f1451da6d27b03efdba213.pdf
M. Calloni, Women’s Human Rights, Equal Opportunities and Biopolitics in Europe, u: G. Griffin and R. Braidotti (eds.), Thinking Differently. A Reader in European Women’s Studies, Zed Books, London and New York, 2002, 63-79.
Z. Ivanović, Telo i nacizam. Od rasističkih fantazija do Aušvica, U: Katalog izložbe Poslednje odredište Aušvic, Istorijski muzej Srbije, Beograd, 2015.
M. Lock, Cultivating the Body: Anthropology and Epistemologies of Bodily Practice and Knowledge, Annual Review of Anthropology, Vol. 22, 1993, 133-155
J. Jackson, Chroinic pain and the tension between the body as subject and object, u :T.J. Chordas, Embodiment and experience. The existential ground of body and self, Cambridge University Press, Cambridge, 1994, 201-228.
M. Wolf, Influenca and the concept of infection: reflections on bodily boundaries, Antropologija, Tematski broj Telo, (bio)tehnologije, moć, 12, sv. 2, 2012, 107-121. http://www.anthroserbia.org/Content/PDF/Articles/7f8ca76934b74a57b7cbef24ee395c91.pdf
S. Benson, Faulty Selves, Imperfect Bodies: Impairment, Disability and Aids, u: K. Woodward (ed.), Identity and Difference, Sage Publications in association with the Open University, London, 1997, 150-160.
D. Lupton, Tijelo u medicini, Treća. Časopis za ženske studije, br.1, vol. IV, Zagreb, 2002, 170-190.
C. Shilling, TheBodyandPhisycalCapital, u: K. Woodward, (ed.), IdentityandDifference,SagePublicationsinassociationswithOpenUniversity, London, 1997, 88-93.
N. Scheper-Huges, The Global Traffic in Human Organs, Current Anthropology, Vol. 41, no.2, April 2000, 191-224.
L. A. Sharp, TheComodification ot the Body and its Parts, Annual Review of Anthropology 29, 2000, 287-328.
N. Schepper-Hughes, TheLast Commodity: Post-Human Ethics and the Gobal Traffic in “Fresh” Organs, In: In: Aihawa Ong and Stephen J. Collier (eds.), Global Assemblages. Technology, Politics and Ethics as Anthropological Problems, Blackwell Publishing, 2005, 145-167.
E. Ohniki-Tierney, Brain Death and Organ Transplatation. Cultural Bases of Medical Technology, Current Anthropology, Vol. 35, No.3, June 1994, 233-254.
N. Yival-Davis, Rodinacija, Ženskainfoteka, Zagreb, 2004 (uvod ili poglavljepoizboru)
A. Stolić, Rodni odnosi u "carstvu podeljenih sfera", U: A. Stolić, N. Makuljeić (ur.), Privatni život kod Srba u devetnaestom veku, Klio, Beograd, 2006, 89-112.
R. Drezgić, D. Žarkov, Feminističke nevolje s Balkanom, Sociologija, Vol. XLVII, Nº 4, 2005.
D. Žarkov, Tijelo drugoga ili seksualno nasilje i tvorba maskuliniteta, seksualnosti i etniciteta u hrvatskim medijima, Treća, Vol. IV, br. 1, Zagreb, 2002, 122-133.
R. Drezgić, „Bela kuga“ među „Srbima“. O naciji, rodu i rađanju na prelazu vekova, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, 2010. (poglavlje po izboru)
C. D. Murray; J. Sixsmith, The Corporeal Body in Virtual Reality, Ethos, Vol. 27, Nº 3, 1999, 315-343.
L. Green, The Internet. An Introduction to New Media, Berg, Oxford, New York, 2010, 99-119; 119-138.
O’Rioran, Tehnologized bodies: virtual women and transformations in understandins of the body as natural, u: J. Hargraves and P. Vertinsky (eds.), Introduction, u: Physical Culture, Power, and the Bod
A. Allison, Bursting Borders and Bodies with Queer Machines, Cultural Anthropology, Vol. 16, No.2, 2001, 237-265.
J. Gonzales, Zamišljajući tijelo kiborga, Treća, Časopis Centra za ženske studije, br.1, Vol. IV, Zagreb, 2002, 298-312.
I. Greguric, Era kiborga – stvaranje ″djelimičnih ili potpuno umjetnih bića″, Antropologija, tematski broj Telo, (bio)tehnologije, moć, 12, sv. 2, 2012, 31-41. http://www.anthroserbia.org/Content/PDF
S. Žakula, Da li kiborzi sanjaju biomehaničke ovce. Telo i hiperrealnost, Antropologija, tematski broj Telo, (bio)tehnologije, moć1, 12, sv. 2, 2012, 43-61. http://www.anthroserbia.org/Content/PDF/Ar
V. Mitrović, Liberalna eugenika: ideologija poboljšanja?, Antropologija, tematski broj Telo, (bio)tehnologije, moć, 12, sv. 2, 2012, 63-79. http://www.anthroserbia.org/Content/PDF/Articles/957e0b01f
R. Drezgić,On Feminist Engagements with Bioethics.Filozofija i društvo. Vol. XXIII (4). 2012, 19-31. http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0353-5738/2012/0353-57381204019D.pdf
↑↑↑