Етнологија и антропологија

Курс:
Антропологија света - Компаративна религија (осн.)
Предавачи: др Александар Бошковићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Karakteristike religijskog fenomena, metodološki problemi u proučavanju praistorijskih religija, Elijade i "homo religiosus", Dimezil i tripartitna funkcija, neki ključni pojmovi u antropologiji, "religija kao kulturni sistem". Religije starog sveta, Vavilon i Mesopotamija, Hetiti, Egipat, Grčka, Etrurci, Rim. Mezoameričke religije. Mesto i uloga mita u religijskom fenomenu; antropološki pristupi proučavanju mita.
Циљ изучавања курса: Cilj je da se studenti upoznaju sa različitim aspektima ispoljavanja religijskog fenomena i sa načinima da se ovim aspektima pristupi pre svega iz antropološkog ugla.
Предуслови за полагање: Poželjno je da studenti čitaju literaturu na bar jednom svetskom jeziku.
Облици наставе: Predavanja, vežbe, uz prikazivanje filmova i Power Point prezentacije.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Bošković, Aleksandar. 2006. Mit, politika, ideologija. Ogledi iz komparativne antropologije. Beograd: Institut društvenih nauka.
Kliford Gerc 1971. Religija kao kulturni sistem. Kultura broj 13-14, str. 24-43. Tekst dostupan preko sajta časopisa Kultura, www.zaprokul.org.rs
Vukomanović, Milan. 2004. Religija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Poupard, Paul (prir.). 2007. Religije. Zagreb: Jesenski i Turk.
Општа допунска литература
Banton, Michael (ed.) 1966. Anthropological Approaches to the Study of Religion. London: Tavistock.
Bošković, Aleksandar. 1990. Religija i kultura Maja. Beograd: Kodeks.
Dirkem, Emil. 1982. Elementarni oblici religijskog života. Totemistički sistem u Australiji. Preveo Aljoša Mimica. Beograd: Prosveta. (Biblioteka XX vek).
Džems, E. O. [Edwin Oliver James] 1990. Uporedna religija. Uvod i istorijsko proučavanje religije. Drugo izdanje. Beograd: Matica srpska.
Veljačić, Čedomil. 1977. Budizam. Beograd: Vuk Karadžić. [na Fakultetu se nalazi izdanje Opusa iz 1990.]
↑↑↑