Етнологија и антропологија

Курс:
Антропологија насиља и криминала (докт.)
Предавачи: др Саша Недељковићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Одређења појмова «култура», «насиље», «криминал», и појмовник сродних термина - Класификација насилних радњи, њихових узрока и фактора, и друштвених реакција на насилничко понашање - Досадашњи теоријски приступи проучавању насиља - Антрополошки приступ проучавању насиља - Методи научног прикупљања и обраде података у вези са насиљем
Циљ изучавања курса: Употпуњавање знања које су студенти стекли о антрополошком углу гледања на насиље и криминалитет у току основних и мастер студија, и усавршавање вештина ѕа самостално истраживања ових проблема и за њихову ширу друштвену и научну контекстуализацију.
Предуслови за полагање: Не постоје посебни предуслови за похађање наставе.
Облици наставе: Предавања и вежбе.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводно предавање
-

1. недеља
вежбе - Гледање филма "Ко је убио краљицу лепоте"
-

2. недеља
предавање - Филозофска концептуализација насиља
-

2. недеља
вежбе - Дискусија о одгледаном филму
-

3. недеља
предавање - Дефиниције насиља
-

3. недеља
вежбе - Гледање филма "Натаме"
-

4. недеља
предавање - Врсте насиља
-

4. недеља
вежбе - Дискусија о одгледаном филму
-

5. недеља
предавање - Насиље и агресивност
-

5. недеља
вежбе - Радионица
-

6. недеља
предавање - Насиље и девијантност
-

6. недеља
вежбе - Емпиријска истраживања насиља у антропологији
-

7. недеља
предавање - Насиље и криминал
-

7. недеља
вежбе - Критичка анализа криминолошких истраживања
-

8. недеља
предавање - Насиље и зло
-

8. недеља
вежбе - Припрема за истраживање
-

9. недеља
предавање - Насиље и страх
-

9. недеља
вежбе - Припрема за истраживање
-

10. недеља
предавање - Конфликти
-

10. недеља
вежбе - Гледање филма "Жртвовање људи"
-

11. недеља
предавање - Насиље и религија: Жртвовање
-

11. недеља
вежбе - Дискусија о одгледаном филму
-

12. недеља
предавање - Насиље и рат
-

12. недеља
вежбе - Припрема за истраживање
-

13. недеља
предавање - Насиље у примитивном друштву
-

13. недеља
вежбе - Истраживање
-

14. недеља
предавање - Ненасиље
-

14. недеља
вежбе - Презентација резултата истраживања
-

15. недеља
предавање - Насиље и уметност
-

15. недеља
вежбе - Испит
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
P.Hillyard and others (eds.), Beyond Criminology: Taking Harm Seriously, Pluto Press, London 2004, 56.
Frojd, S., O seksualnoj teoriji- Totem i tabu, Matica Srpska, Novi Sad 1969, 266-273.
Ehrenreich, B., Blood Rites: Origins and History of the Passions of War, Metropolitan Books, New York 1997.
Malinowski, B., Crime and Custom in Savage Society, Littlefield, Adams and Company, Totowa 1967.
Lorenc, K., O agresivnosti, Vuk Karadžić, Beograd 1970.
R.Dworkin, Lifes s Dominion: An argument about Abortion and Euthanasia, HarperCollins Publishers, London 1993.
C.Kay Weaver and C.Carter (eds.), Critical Readings: Violence and the Media, Open University Press, Maidenhead and New York, 2006.
J.Hanmer and others (eds.), Home truths about domestic violence: Feminist influences on policy and practice a reader, Routledge, London 2000.
Vilson, K, Psihologija ubistva,
Svensen, L.H, Filozofija zla, Beograd, Geopoetika 2006.
Veber, T. Pojedinac i konflikt iz Gandijeve perspektive, Novi Sad, Prometej 2007.
Klastr, P. Arheologija nasilja, SKCNS, Novi Sad 2004.
Ehrenreich, B., Blood Rites: Origins and History of the Passions of War, Metropolitan Books, New York 1997.
Žirar, R. Nasilje i sveto, Novi Sad, KZNS 1990.
↑↑↑