Етнологија и антропологија

Предавачи: др Софија Стефановићредовни професор
др Марко Порчићванредни професор
др Јелена Јовановићдоцент
Заједнички предмети, изборни предмети у V и VII семестру
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Софија Стефановићредовни професор
др Марко Порчићванредни професор
др Јелена Јовановићдоцент
Заједнички предмети,
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑