Етнологија и антропологија

Предавачи: др Илдико Ердеиванредни професор
др Марија Брујић (дев.Крстић)ванредни професор
Заједнички предмети,
Број бодова: 8.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Илдико Ердеиванредни професор
др Марија Брујић (дев.Крстић)ванредни професор
Заједнички предмети,
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Илдико Ердеиванредни професор
др Марија Брујић (дев.Крстић)ванредни професор
Заједнички предмети,
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑