Етнологија и антропологија

3
 
Јун
 
2020
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ: Последњи рок за предају пријаве теме за завршни дипломски или мастер рад за студенте свих генерација етнологије и антропологије који планирају да заврше студије у академској 2019/2020. години

Студенти свих генерација основних и мастер студија етнологије и антропологије који намеравају да у текућој академској години (закључно са 30. септембром 2020. год.) заврше студије, требало би да предају пријаву теме завршног рада за седницу Већа Одељења која ће се одржати 18. јуна. Рок за предају предлога теме је уторак 16. јун.

Студенти молбу предају електронским путем секретару Одељења на мејл адресу ea@f.bg.ac.rs. Уколико је неопходно, студенти могу доћи до назначеног датума у секретаријат радним даном између 12 и 14 часова. Такође, студенти су у обавези да предају и:

1. Попуњен образац за пријаву теме (може се преузети на http://www.f.bg.ac.rs/etnologija_antropologija/informacije)
2. Образложење теме (верзија коју је одобрио ментор)
3. Биографија (само за студенте мастер студија)

Важно је да студенти у што краћем року, уколико то још увек нису учинили, контактирају жељене менторе ради договора и израде образложења теме путем мејла.


↑↑↑