Етнологија и антропологија

23
 
Јун
 
2020
СТУДЕНТСКА ТЕРЕНСКА ПРАКСА ЗА АКАДЕМСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

Студентска теренска пракса обавезна је за све студенте који су је пријавили (С+П) приликом пријављивања предмета у академској 2019/2020. години.

Списак овогодишњих пракси:
1. „Етнолошко-антрополошки семинар - Тршић и теренска пракса“ (11.7. - 25.7.)

координатори: доц. др Младен Стајић, доц. др Ана Банић Грубишић и др Јелена Ћуковић
број студената: 15
Пријаве послати до 30. 6. 2020. г, на адресу: eiaterenskapraksa@gmail.com

Теме:
• Теренско истраживање перцепције COVID-19 пандемије у локалној заједници
• Путевима хештег етнографије - дигитални фолклор COVID-19 пандемије
• Псовке и клетве у контексту нематеријалног културног наслеђа

Индивидуална теренска пракса


2. “Културна знања становништва Србије о заразним болестима”


координатор: проф. др Бојан Жикић
број студената: 4
Пријаве послати до 30. 6. 2020. г, на адресу: bzikic@f.bg.ac.rs


3. “Проживљено искуство пандемије и епидемије – Covid-19 и Вариола вера”


координатори: проф. др Илдико Ердеи и проф. др Лидија Радуловић
Број студената: укупно 8
Пријаве послати до 30. 6. 2020. г, на адресе: ildierdei@gmail.com i lradulov@f.bg.ac.rs


4. "Корона вирус, мигранти и 5Г мрежа: културне перцепције друштвених претњи"


координатор: проф. др Марко Пишев
број студената: 4
Пријаве послати до 30. 6. 2020. г, на адресу: marko.pisev@f.bg.ac.rs


5. "Нестали градски топоними и границе насеља у Београду"


Координатор: др Богдан Дражета
Број студената: 4
Пријаве послати до 30. 6. 2020. г, на адресу: drazetab@gmail.com

Шири опис студентских пракси пронађите у документу у прилогу вести.

Молимо све студенте који су у овој академској години пријавили теренску праксу да до 30.6. до 12 часова доставе пријаве на мејл адресе жељене праксе (у наслову мејла Студентска пракса – Име и презиме) следеће податке:
1. Име и презиме, број индекса, број мобилног телефона и мејл адресу
2. Број оставарених ЕСП бодова на студијама (закључно са јунским роком 2020.)
3. Просечна оцена на студијама (закључно са јунским роком 2020.)

Коначан распоред студената биће накнадно објављен.


↑↑↑