Етнологија и антропологија

28
 
Сеп
 
2020
ВАЖНО - обавештење о изборним предметима на основним студијама етнологије и антропологије

Обавештавају се студенти да се у складу са студијским програмом Основне академске студије етнологије-антропологије (2014) (http://www.f.bg.ac.rs/etnologija_antropologija/program_studija.php?god=4&nivo=0) у наредној школској 2020/2021. години на позицијама изборних предмета за слушање и полагање налазе:

Изборни предмет 1

- Историја политичких и социјалних теорија
- Општа методологија наука
- Филозофија науке

Изборни предмет 2

- Класично наслеђе у савременој српској култури (информације о настави и распореду потражити на Одељењу за археологију)
- Историја југословенске државе, друштва и културе
- Класичне социолошке теорије

Изборни предмет 3

- Археологија и псеудоархеологија (настава се одржава у јесењем семестру – информације о настави и распореду потражити на Одељењу за археологију)
- Савремене социолошке теорије
- Филозофија културе

Изборни предмет 4

- Национална етнологија/антропологија - Књижевност и друштво

Изборни предмет 5

- Антропологија популарне културе

Изборни предмет 6

- Национална етнологија/антропологија - Идентитет и сазнање
- Антропологија Европске уније↑↑↑