Филозофија

 • Филозофија језика
  Филозофија духа
  Шопенхауер
  Теорија значења
 • 1982 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: Вајтхедова филозофија науке)
 • 1991 - докторске студије - Универзитет у Мелбурну
 • (2002 - 2003) Univerzitet u Gracu, Austrija
 • 2009 - редовни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ФИЛОЗОФИЈА)
 • 2001 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ЛОГИКА)
 • 2002 -  2003 -  Филозофија духа
  Универзитет у Грацу, Грац, Аустрија (циклус предавања)
 • 1987 -  Demonstrative reference and general terms
  Melbourne University, Мелбурн, Aустралија (предавање по позиву)
 • 1992 -  Demonstrative sense and rigidity
  University of Tasmania, Tasmanija, Aустралија (предавање по позиву)
 • 1994 -  Rasselian thoughts
  Melbourne University, Melburn, Australija (предавање по позиву)
 • 1997 -  Demonstration and referential intentions
  Australian National University Cambbra, Kambera, Australija (предавање по позиву)
 • 1998 -  Demonstrative reference
  Europian Society for Analytic Philosophy, , Nosvaj, Madjarska (предавање по позиву)
 • 1988 -  Contenting and discontenting
  Univerzitet u Pečuju, Pečuj, Madjarska (предавање по позиву)
 • 1999 -  Dennett and De Re thoughts
  Univerzitet u Pečuju, Pečuj, Madjarska (предавање по позиву)
 • 1999 -  Williams on Externalism
  Univerzitet u Pečuju, Pečuj, Madjarska (предавање по позиву)
 • 2007 -  Content and Significance
  Univerzitet u Gracu, Grac, Austrija (предавање по позиву)
 • 2007 -  Functionalism and Normativity
  Univerzitet u Rijeci, Rijeka, Hrvatska (предавање по позиву)
 • 2002 -  2005 - Главни и одговорни уредник чаописа "Филозофске студије"  (чланство)
 • 1997 -  2001 - Члан уређивачког одбора часописа "Theoria"  (чланство)
 • 1999 -  2003 - Члан Извршног одбора Српског филозофског друштва  (чланство)
 • 2006 -  "Проблем екпланаторног јаза у филозофији и науци"
  Институт за филозофију Филозофског факултета
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑