Филозофија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јануарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 18.12.2017. до 10. 01.2018.
  • уплата најкасније до: 05.01.2018.
  • провера услова и приговори: 11.01.2018.
  • испити: од 15. до 24.01.2018.
СТУДИЈСКИ ПЛАН ИЗ 2002. ГОДИНЕ
Естетика
16.01. у 10.00 сала 103

Етика
18.01. у 15.00 каб. 376

Историја филозофије III
22.01. у 12.00 каб. 377

Филозофија науке
17.01. у 12.00 каб. 356

Општа методологија
17.01. у 12.00 каб. 356

Историја филозофије IV
24.01. у 11.00 ФДС

Филозофија политике
16.01. у 10.00 сала 308

Онтологија
16.01. у 10.00 сала 103

Филозофија духа
23.01. у 12.00 сала 313

Филозофија егзистенције
17.01. у 11.00 сала 313

Феноменологија
17.01. у 11.00 сала 313I ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије Iа (писмени део код проф. др Ирине Деретић за студенте уписане закључно са 2016. годином)
24.01. 14.00  24.01. у 12.00, сала 104 сала 103

Историја филозофије Iа (усмени испит код проф. др Милоша Арсенијевића)
17.01. у 11.00 ФДС

Увод у филозофију и критичко мишљење
24.01. у 12.00 сала 105

Логика - писмени
15.01. у 12.00 сала 105

Логика - усмени
23.01. у 14.00 сала 308

Историја филозофије Iб
24.01. у 14.00 сала 308Изборни филозофски
Увод у метафизику
23.01. у 14.00 каб. 377

Увод у филозофију религије
22.01. у 12.00 сала 105

Увод у проблеме политике
23.01. у 13.00 сала 310

Хеленистичка филозофија/антички скептицизам (за филозофе)
22.01. у 14.00 ФДС

Хеленистичка филозофија/антички скептицизам (за остале студијске групе)
22.01. у 14.00 ФДСII ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIа
18.01. у 14.00 каб. 358

Историја филозофије IIб
18.01. у 14.00 каб. 358

Теорија сазнања I
22.01. у 10.00 ФДС

Теорија сазнања II
19.01. у 10.00  18.01. у 10.00 ФДС

Естетика I
16.01. у 10.00 сала 103

Естетика II
16.01. у 10.00 сала 103Изборни нефилозофски
Математика (писмени)
15.01. у 12.00 сала 105

Математика (усмени)
23.01. у 14.00 сала 308

Општа психологија са психологијом личности
18.01. у 10.00 АмфитеатарIII ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIIа
23.01. у 14.30 ФДС

Историја филозофије IIIб
22.01. у 12.00 сала 104

Филозофија политике
16.01. у 10.00 сала 308

Увод у филозофију науке
17.01. у 12.00 каб. 356

Филозофија наука 1
17.01. у 10.00 сала 301

Етика
18.01. у 15.00 каб. 376

Филозофија језикa
23.01. у 12.00 сала 313Изборни филозофски III
Ранохришћанска и средњовековна филозофија
22.01. у 12.00 сала 105

Хјумова филозофија
22.01. у 13.00 ФДС

Примењена етика (други колоквијум)
15.01. у 12.00 сала 104

Дедуктивне структуре
23.01. у 14.00 сала 308

Филозофија простора
22.01. у 14.00 каб. 353

Теорија рационалног избора
18.01. у 14.00 каб. 358

Савремене теорије правде
17.01. у 10.00 сала 312

Наука и рационалност
17.01. у 12.00 сала 301IV ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009)
Историја филозофије IVа
24.01. у 12.00 ФДС

Историја филозофије IVб
17.01. у 11.00 сала 313

Филозофија науке 2
22.01. у 10.00 сала 301

Филозофија духа (писмени)
22.01. у 12.00 сала 310

Филозофија духа (усмени)
23.01. у 12.00 сала 313

Прагматизам и постпрагматизам
22.01. у 13.00 сала 312

Проблеми савремене филозофије
22.01. у 14.00 сала 312

Логички емпиризам
23.01. у 12.00 сала 312

Филозофија језика и метафизика
23.01. у 13.00 сала 312

Квајнова филозофија
22.01. у 12.30 сала 309

Проблеми савремене естетике
16.01. у 10.00 сала 103

Савремене етичке теорије
18.01. у 15.00 каб. 376

Правци савремене филозофије
17.01. у 11.00 сала 313

Поједине теме из филозофије науке (проф. др Слободан Перовић)
17.01. у 12.00 каб. 356

Поједине теме из филозофије науке (доц. др Александра Зорић)
22.01. у 12.30 сала 309

Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 1 и 2
24.01. у 12.00 сала 105Страни језици и други предмети Кабинета за стране језике
За распоред испита погледати страну Кабинета за стране језикеИзборни предмети за студенте других студијских група
Логика са општом методологијом (педагогија, психологија)
23.01. у 14.00 сала 308

Увод у филозофију (педагогија, андрагогија и психологија)
24.01. у 14.00  24.01. у 12.00, сала 104 сала 103

Филозофија науке (етнологија и антропологија)
22.01. у 12.30 сала 309

Општа методологија наука (етнологија и антропологија)
17.01. у 12.00 каб. 356

Основе филозофије и методологије науке (социологија)
22.01. у 10.00 сала 103

Филозофија културе (етнологија и антропологија)
23.01. у 12.00 каб. 353МАСТЕР СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Филозофски скептицизам
19.01. у 10.00  18.01. у 10.00 ФДС

Филозофски проблеми
23.01. у 14.00 сала 312

Мета-етика
18.01. у 15.00 каб. 376

Филозофија психоанализе
17.01. у 11.00 сала 313

Историја естетике
16.01. у 10.00 сала 103

Проблеми естетике
16.01. у 10.00 сала 103

Теорија лепоте у класичној и модерној естетици
16.01. у 10.00 сала 103

Методологија и филозофија науке
22.01. у 14.00 сала 301

Нормативна етика
18.01. у 15.00 каб. 376

Нормативна политичка теорија
23.01. у 16.00 каб. 358

Савремене теорије демократије
23.01. у 17.00 каб. 358

Филозофија духа и когниције
23.01. у 17.00 каб. 353ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Дух, језик и сазнање (проф. др Живан Лазовић)
19.01. у 10.00  18.01. у 10.00 ФДС

Филозофија науке (проф. др Слободан Перовић)
17.01. у 12.00 каб. 356

Филозофска логика и сазнање
23.01. у 15.00 сала 312

Филозофија и психоанализа
17.01. у 11.00 сала 313

Филозофија научног истраживања (проф. др Слободан Перовић)
17.01. у 12.00 каб. 356

Морална епистемологија
18.01. у 15.00 каб. 376

Филозофија научног истраживања (доц. др Александра Зорић)
22.01. у 12.30 саал 309

Филозофија когниције
23.01. у 17.00 каб. 353
↑↑↑