Филозофија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Фебруарски испитни рок
СТУДИЈСКИ ПЛАН ИЗ 2002. ГОДИНЕ
Естетика
7.02. у 10.00 сала 103

Етика
9.02. у 15.00 каб. 376

Историја филозофије III
6.02. у 15.00 каб. 377

Филозофија науке
8.02. у 12.00 каб. 356

Општа методологија
8.02. у 12.00 каб. 356

Историја филозофије IV
10.02. у 11.00 ФДС

Филозофија политике
13.02. у 12.00 сала 308

Онтологија
7.02. у 10.00 сала 103

Филозофија духа
11.02. у 14.00  10.02. у 13.00, сала 312 каб. 353

Филозофија егзистенције
9.02. у 10.00  9.02. у 12.00, сала 312 сала 312

Феноменологија
9.02. у 10.00  9.02. у 12.00, сала 312 сала 312I ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009)
Историја филозофије Iа (писмени део код проф. др Ирине Деретић)
1.02. у 16.00 сала 101

Историја филозофије Iа (усмени испит код проф. др Милоша Арсенијевића)
10.02. у 11.00  9.02. у 11.00 Институт за филозофију

Увод у филозофију и критичко мишљење
14.02. у 12.00 сала 103

Логика - писмени
6.02. у 12.00 сала 312

Логика - усмени
13.02. у 15.00 сала 312

Историја филозофије Iб
1.02. у 15.00  1.02. у 10.00, сала 309 сала 312Изборни филозофски
Увод у метафизику
8.02. у 14.00 каб. 377

Увод у филозофију религије
6.02. у 13.00 сала 103

Увод у проблеме политике
14.02. у 13.00 сала 313

Хеленистичка филозофија/антички скептицизам (за филозофе)
13.02. у 14.00 ФДС

Хеленистичка филозофија/антички скептицизам (за друге студијске групе)
13.02. у 14.00 ФДСI година - страни језик 1
Енглески језик 1
06.02. у 14.00 Амф

Француски језик 1
14.02. у 11.00

Немачки језик 1
14.02. у 13.00 каб. 107

Руски језик 1
13.02. у 15.15 каб. 107

Италијански језик 1
13.02. у 19.00 103

Шпански језик 1
06.02. у 11.00 105II ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009)
Историја филозофије IIа
8.02. у 13.00 каб. 358

Историја филозофије IIб
8.02. у 13.00 каб. 358

Теорија сазнања I
13.02. у 10.00 ФДС

Теорија сазнања II
9.02. у 10.00 ФДС

Естетика I
7.02. у 10.00 сала 103

Естетика II
7.02. у 10.00 сала 103Изборни нефилозофски
Математика (писмени)
6.02. у 10.00 сала 313

Математика (усмени)
13.02. у 15.00 каб. 382

Општа психологија са психологијом личности
14.02. у 10.00 сала 103II година - страни језик 2
Енглески језик 2 - усмени испит
06.02. у 15.15 каб. 109

Немачки језик 2 - усмени испит
14.02. у 13.00 каб. 107

Руски језик 2
13.02. у 15.15 каб. 107

Италијански језик 2 - усмени испит
13.02. у 18.00 каб. 107

Шпански језик 2 - усмени испит
06.02. у 12.30 каб. 107III ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009)
Историја филозофије IIIа
14.02. у 11.00 каб. 353

Историја филозофије IIIб
6.02. у 15.00 каб. 377

Филозофија политике
13.02. у 12.00 сала 308

Увод у филозофију науке
8.02. у 12.00 каб. 356

Филозофија наука 1
14.02. у 14.00 сала 312

Етика
9.02. у 15.00 каб. 376

Филозофија језикa
10.02. у 13.00 сала 312Изборни филозофски III
Ранохришћанска и средњовековна филозофија
6.02. у 13.00 сала 103

Кантова филозофија
14.02. у 11.00 каб. 353

Хјумова филозофије
13.02. у 16.30 каб. 359

Филозофија простора
6.02. у 15.00 каб. 353

Теорија рационалног избора
8.02. у 13.00 каб. 358

Савремене теорије правде
13.02. у 12.00 сала 308

Наука и рационалност
14.02. у 14.00 сала 312IV ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009)
Историја филозофије IVа
10.02. у 12.00 ФДС

Историја филозофије IVб
9.02. у 10.00  9.02. у 12.00, сала 312 сала 312

Филозофија науке 2
13.02. у 10.00 сала 310

Филозофија духа (писмени испит)
11.02. у 12.00  10.02. у 11.00, сала 310 сала 310

Филозофија духа (усмени испит)
11.02. у 14.00  10.02. у 13.00, сала 312 каб. 353

Прагматизам и постпрагматизам
13.02. у 12.00 каб. 357

Проблеми савремене филозофије
13.02. у 12.00 каб. 357

Логички емпиризам
14.02. у 12.00 каб. 357

Филозофија језика и метафизика
14.02. у 12.00 каб. 357

Проблеми савремене естетике
7.02. у 10.00 сала 103

Правци савремене филозофије
9.02. у 10.00  9.02. у 12.00, сала 312 сала 312

Квајнова филозофија
14.02. у 13.00 сала 309

Савремене етичке теорије
9.02. у 15.00 каб. 376

Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 1 и 2
14.02. у 12.00 сала 103Изборни предмети за студенте других студијских група
Логика са општом методологијом (педагогија, психологија)
13.02. у 13.00 сала 301

Увод у филозофију (педагогија, андрагогија и психологија)
1.02. у 16.00 сала 101

Филозофија науке (етнологија и антропологија)
14.02. у 10.00 сала 101

Општа методологија наука (етнологија и антропологија)
8.02. у 12.00 каб. 356

Основе филозофије и методологије науке (социологија)
14.02. у 10.00 сала 101

Филозофија културе
14.02. у 11.00 каб. 353МАСТЕР СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Филозофски скептицизам
9.02. у 10.00 ФДС

Филозофија психоанализе
9.02. у 10.00  9.02. у 12.00, сала 312 сала 312

Филозофски проблеми
13.02. у 13.00 каб. 357

Историја естетике
7.02. у 10.00 сала 103

Методологија и филозофија науке
14.02. у 14.00 сала 312

Нормативна етика
9.02. у 15.00 каб. 376

Мета-етика
9.02. у 15.00 каб. 376

Нормативна политичка теорија
14.02. у 16.00 каб. 358

Савремене теорије демократије
14.02. у 17.00 каб. 358ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Дух, језик и сазнање (проф. др Живан Лазовић)
9.02. у 10.00 ФДС

Историја филозофских идеја
14.02. у 11.00 каб. 353

Морална епистемологија
9.02. у 15.00 каб. 376

Филозофија и психоанализа
9.02. у 10.00 сала 312
↑↑↑