Филозофија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Фебруарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 23. до 30.01. 2019.
  • уплата најкасније до: 25.01.2019.
  • провера услова и приговори: 31.01.2019.
  • испити: од 04. до 12.02.2019.
СТУДИЈСКИ ПЛАН ИЗ 2002. ГОДИНЕ
Естетика
8.02. у 10.00 ФДС

Етика
7.02. у 15.00 каб. 376

Историја филозофије III
9.02. у 11.00 сала 310

Филозофија науке
6.02. у 12.00 каб. 356

Општа методологија
6.02. у 12.00 каб. 356

Историја филозофије IV
8.02. у 12.00 сала 310

Филозофија политике
12.02. у 10.00 сала 308

Онтологија
8.02. у 10.00 ФДС

Филозофија духа
11.02. у 15.00 сала 313

Филозофија егзистенције
7.02. у 12.00 сала 312

Феноменологија
7.02. у 12.00 сала 312I ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије Iа
9.02. у 11.00 сала 101

Увод у филозофију и критичко мишљење
7.02. у 9.45 сала 310

Логика - писмени
4.02. у 10.00 сала 103

Логика - усмени
11.02. у 10.00 сала 309

Историја филозофије Iб
12.02. у 11.00 ФДСИзборни филозофски
Увод у метафизику
5.02. у 14.00 каб. 377

Увод у филозофију религије
11.02. у 15.00  11.02. у 12.00, сала 103 сала 104

Увод у проблеме политике
11.02. у 13.00 сала 313

Хеленистичка филозофија/антички скептицизам (за филозофе)
12.02. у 13.00 сала 313

Хеленистичка филозофија/антички скептицизам (за друге студијске групе)
12.02. у 13.00 сала 309II ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIа
7.02. у 14.00 каб. 358

Историја филозофије IIб
7.02. у 14.00 каб. 358

Теорија сазнања I
12.02. у 10.00 сала 313

Теорија сазнања II
7.02. у 10.00 ФДС

Естетика I
8.02. у 10.00 ФДС

Естетика II
8.02. у 10.00 ФДСИзборни нефилозофски
Математика (писмени)
4.02. у 10.00 сала 103

Математика (усмени)
11.02. у 10.00 сала 309III ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIIа
7.02. у 15.00 ФДС

Историја филозофије IIIб
9.02. у 11.00 сала 310

Филозофија политике
12.02. у 10.00 сала 308

Увод у филозофију науке
6.02. у 12.00 каб. 356

Филозофија наука 1
6.02. у 10.00 сала 313

Етика
7.02. у 15.00 каб. 376

Филозофија језикa
12.02. у 12.00 сала 104Изборни филозофски III
Ранохришћанска и средњовековна филозофија
11.02. у 15.00  11.02. у 12.00, сала 103 сала 104

Хјумова филозофије
12.02. у 15.00 сала 313

Филозофија простора
11.02. у 14.30 каб. 360

Теорија рационалног избора
7.02. у 14.00 каб. 358

Наука и рационалност
6.02. у 12.00 сала 313IV ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009)
Историја филозофије IVа
8.02. у 12.30 сала 310

Историја филозофије IVб
7.02. у 12.00 сала 312

Филозофија науке 2
12.02. у 10.00 сала 301

Филозофија духа (писмени)
11.02. у 12.00 сала 105

Филозофија духа (усмени)
11.02. у 15.00 сала 313

Прагматизам и постпрагматизам
6.02. у 11.30 сала 312

Проблеми савремене филозофије
6.02. у 11.30 сала 312

Логички емпиризам
6.02. у 12.00 сала 312

Филозофија језика и метафизика
6.02. у 12.00 сала 312

Правци савремене филозофије
7.02. у 12.00 сала 312

Квајнова филозофија
6.02. у 12.00 сала 309

Савремене етичке теорије
7.02. у 15.00 каб. 376

Поједине теме из филозофије науке (проф. др Слободан Перовић)
6.02. у 12.00 каб. 356

Поједине теме из филозофије науке (доц. др Александра Зорић)
6.02. у 12.00 сала 309

Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 1 и 2
7.02. у 11.30 каб. 382Изборни предмети за студенте других студијских група
Логика са општом методологијом (педагогија, андрагогија, психологија)
4.02. у 10.00 сала 103

Увод у филозофију (педагогија, андрагогија и психологија)
12.02. у 11.00 сала 103

Филозофија науке (етнологија и антропологија)
6.02. у 10.00 сала 103

Општа методологија наука (етнологија и антропологија)
6.02. у 12.00 каб. 356

Основе филозофије и методологије науке (социологија)
6.02. у 10.00 сала 103

Филозофија културе (етнологија и антропологија)
11.02. у 14.00 каб. 360МАСТЕР СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Филозофски скептицизам
7.02. у 10.00 ФДС

Филозофија психоанализе
7.02. у 12.00 сала 312

Филозофски проблеми
6.02. у 12.30 сала 312

Теорија лепоте у класичној и модерној естетици
8.02. у 10.00 ФДС

Историја естетике
8.02. у 10.00 ФДС

Методологија и филозофија науке
12.02. у 12.00 сала 301

Мета-етика
7.02. у 15.00 каб. 376

Нормативна етика
7.02. у 15.00 каб. 376

Примењена етика
7.02. у 15.00 каб. 376

Нормативна политичка теорија
12.02. у 16.00 каб. 358

Савремене теорије демократије
12.02. у 17.00 каб. 358

Филозофија духа и когниције
12.02. у 17.00 каб. 353ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Логика
11.02. у 10.00 сала 309

Дух, језик и сазнање (проф. др Живан Лазовић)
7.02. у 10.00 ФДС

Историја филозофских идеја
5.02. у 13.00 каб. 377

Филозофија научног истраживања (доц. др Александра Зорић)
6.02. у 12.00 сала 309

Морална епистемологија
7.02. у 15.00 каб. 376

Филозофија и психоанализа
7.02. у 12.00 сала 312

Филозофија научног истраживања и Филозофија науке (проф. др Слободан Перовић)
6.02. у 12.00 каб. 356

Филозофска логика и сазнање
6.02. у 12.30 сала 312

Филозофија когниције
12.02. у 17.00 каб. 353
↑↑↑