Филозофија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Фебруарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 22. до 31.01. 2018.
  • уплата најкасније до: 25.01.2018.
  • провера услова и приговори: 01.02.2018.
  • испити: од 05. до 13.02. 2018.
СТУДИЈСКИ ПЛАН ИЗ 2002. ГОДИНЕ
Естетика
6.02. у 10.00 сала 103

Етика
8.02. у 15.00 каб. 376

Филозофија науке
7.02. у 12.00 каб. 356

Општа методологија
7.02. у 12.00 каб. 356

Историја филозофије IV
9.02. у 11.00 ФДС

Филозофија политике
6.02. у 10.00 сала 308

Онтологија
6.02. у 10.00 сала 103

Филозофија духа
13.02. у 12.00 сала 313I ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије Iа (усмени испит код проф. др Милоша Арсенијевића)
7.02. у 11.00 ФДС

Увод у филозофију и критичко мишљење
13.02. у 12.00 сала 103

Историја филозофије Iб
5.02. у 14.00 сала 308Изборни филозофски
Увод у метафизику
13.02. у 14.00 каб. 377

Увод у филозофију религије
12.02. у 11.00 сала 105II ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIа
8.02. у 14.00 каб. 358

Историја филозофије IIб
8.02. у 14.00 каб. 358

Теорија сазнања II
8.02. у 10.00 ФДС

Естетика I
6.02. у 10.00 сала 103

Естетика II
6.02. у 10.00 сала 103Изборни нефилозофски
Општа психологија са психологијом личности
13.02. у 10.00 АмфитеатарIII ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIIа
13.02. у 14.30 ФДС

Филозофија политике
6.02. у 10.00 сала 308

Увод у филозофију науке
7.02. у 12.00 каб. 356

Етика
8.02. у 15.00 каб. 376

Филозофија језикa
13.02. у 12.00 сала 313Изборни филозофски III
Филозофија простора
12.02. у 14.00 каб. 353

Теорија рационалног избора
8.02. у 14.00 каб. 358

Савремене теорије правде
7.02. у 10.00 сала 312IV ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009)
Историја филозофије IVа
9.02. у 12.00 ФДС

Филозофија духа (писмени)
12.02. у 12.00 сала 310

Филозофија духа (усмени)
13.02. у 12.00 сала 313

Прагматизам и постпрагматизам
12.02. у 13.00 сала 312

Проблеми савремене филозофије
12.02. у 14.00 сала 312

Логички емпиризам
13.02. у 12.00 сала 312

Филозофија језика и метафизика
13.02. у 13.00 сала 312

Проблеми савремене естетике
6.02. у 10.00 сала 103

Савремене етичке теорије
8.02. у 15.00 каб. 376

Поједине теме из филозофије науке (проф. др Слободан Перовић)
7.02. у 12.00 каб. 356

Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 1 и 2
13.02. у 12.00 сала 103Страни језици и други предмети Кабинета за стране језике
За распоред испита погледати страну Кабинета за стране језикеИзборни предмети за студенте других студијских група
Увод у филозофију (педагогија, андрагогија и психологија)
5.02. у 12.00 сала 104

Општа методологија наука (етнологија и антропологија)
7.02. у 12.00 каб. 356

Филозофија културе (етнологија и антропологија)
13.02. у 12.00 каб. 353МАСТЕР СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Филозофски скептицизам
8.02. у 10.00 ФДС

Филозофски проблеми
13.02. у 14.00 сала 312

Историја естетике
6.02. у 10.00 сала 103

Проблеми естетике
6.02. у 10.00 сала 103

Теорија лепоте у класичној и модерној естетици
6.02. у 10.00 сала 103

Нормативна етика
8.02. у 15.00 каб. 376

Мета-етика
8.02. у 15.00 каб. 376

Филозофија духа и когниције
13.02. у 17.00 каб. 353ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Дух, језик и сазнање (проф. др Живан Лазовић)
8.02. у 10.00 ФДС

Филозофија науке (проф. др Слободан Перовић)
7.02. у 12.00 каб. 356

Морална епистемологија
8.02. у 15.00 каб. 376

Филозофија научног истраживања (проф. др Слободан Перовић)
7.02. у 12.00 каб. 356

Филозофска логика и сазнање
13.02. у 15.00 сала 312

Филозофија когниције
13.02. у 17.00 каб. 353
↑↑↑