Филозофија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Фебруарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 24.01. до 02.02. 2020.
  • уплата најкасније до: 30.01.2020.
  • провера услова и приговори: 03.02.2020.
  • испити: од 05. до 15.02.2020.
СТУДИЈСКИ ПЛАН ИЗ 2002. ГОДИНЕ
Естетика
11.02. у 10.00 ФДС

Етика
13.02. у 15.00 каб. 353

Историја филозофије III
10.02. у 13.00 каб. 377

Филозофија науке
12.02. у 12.00 каб. 356

Општа методологија
12.02. у 12.00 каб. 356

Историја филозофије IV
14.02. у 11.30 ФДС

Филозофија политике
12.02. у 13.00 сала 104

Онтологија
11.02. у 10.00 ФДС

Филозофија духа
11.02. у 14.00 каб. 353

Филозофија егзистенције
6.02. у 14.00 каб. 377

Феноменологија
6.02. у 14.00 каб. 377I ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије Iа
15.02. у 12.00  11.02. у 14.00, сала 101 сала 101

Увод у филозофију и критичко мишљење
12.02. у 12.00 сала 101

Логика - писмени
5.02. у 14.00 сала 103

Логика - усмени
13.02. у 12.00 сала 309

Историја филозофије Iб
10.02. у 13.00  7.02. у 13.00, ФДС ФДСИзборни филозофски
Увод у метафизику
14.02. у 11.00 каб. 377

Увод у филозофију религије
13.02. у 15.00 сала 103

Увод у проблеме политике
11.02. у 13.00 сала 312

Хеленистичка филозофија/антички скептицизам (за филозофе)
12.02. у 14.00 сала 308

Хеленистичка филозофија/антички скептицизам (за остале студијске групе)
12.02. у 14.00 сала 308II ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIа
6.02. у 13.00 каб. 358

Историја филозофије IIб
6.02. у 13.00 каб. 358

Теорија сазнања I
12.02. у 10.00 сала 308

Теорија сазнања II
10.02. у 10.00  6.02. у 10.00, сала 103 сала 104

Естетика I (проф. др Небојша Грубор)
11.02. у 10.00 ФДС

Естетика I (доц. др Моника Јовановић)
7.02. у 10.00 сала 308

Естетика II
11.02. у 10.00 ФДСИзборни нефилозофски
Математика (писмени)
5.02. у 14.00 сала 103

Математика (усмени)
13.02. у 12.00 сала 309III ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIIа
13.02. у 15.00 ФДС

Историја филозофије IIIб
14.02. у 12.00 сала 104

Филозофија политике
12.02. у 13.00 сала 104

Увод у филозофију науке
12.02. у 12.00 каб. 356

Филозофија наука 1
5.02. у 10.00 сала 313

Етика
13.02. у 15.00 каб. 353

Филозофија језикa
11.02. у 14.00  10.02. у 12.00, сала 312 каб. 353Изборни филозофски III
Ранохришћанска и средњовековна филозофија
13.02. у 15.00 сала 103

Хјумова филозофија
12.02. у 16.00 сала 308

Филозофија простора
13.02. у 14.00 каб. 360

Теорија делања
12.02. у 14.00 каб. 382

Теорија рационалног избора
6.02. у 13.00 каб. 358

Савремене теорије правде (писмени испит)
14.02. у 13.00 каб. 376

Наука и рационалност
6.02. у 10.00 сала 308IV ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009)
Историја филозофије IVа
14.02. у 12.00 ФДС

Историја филозофије IVб
14.02. у 13.00 сала 313

Филозофија науке 2
6.02. у 11.00 сала 308

Филозофија духа (писмени)
11.02. у 12.00 сала 310

Филозофија духа (усмени)
11.02. у 14.00 каб. 353

Хајдегерова филозофија
11.02. у 10.00 ФДС

Квајнова филозофија
10.02. у 12.00  6.02. у 12.00, сала 313 сала 313

Савремене етичке теорије
13.02. у 15.00 каб. 353

Правци савремене филозофије
6.02. у 14.00 каб. 377

Поједине теме из филозофије науке (доц. др Александра Зорић)
10.02. у 12.00  6.02. у 12.00, сала 313 сала 313

Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 1 и 2 (доц. др Воин Милевски)
12.02. у 15.00 каб. 382Изборни предмети за студенте других студијских група
Логика са општом методологијом (педагогија, андрагогија, психологија)
5.02. у 14.00 сала 103

Увод у филозофију (педагогија, андрагогија и психологија)
13.02. у 9.00 сала 103

Филозофија науке (етнологија и антропологија)
10.02. у 12.00  6.02. у 12.00, сала 313 сала 313

Општа методологија наука (етнологија и антропологија)
12.02. у 12.00 каб. 356

Основе филозофије и методологије науке (социологија)
10.02. у 10.00  6.02. у 10.00, сала 103 сала 104

Филозофија културе (етнологија и антропологија)
13.02. у 14.00 каб. 360МАСТЕР СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Филозофски скептицизам
12.02. у 12.00 каб. 382

Филозофија психоанализе
6.02. у 14.00 каб. 377

Логика
13.02. у 12.00 сала 309

Теорија лепоте у класичној и модерној естетици
11.02. у 10.00 ФДС

Историја естетике
11.02. у 10.00 ФДС

Методологија и филозофија науке
5.02. у 11.00 сала 313

Мета-етика
13.02. у 15.00 каб. 353

Нормативна етика
13.02. у 15.00 каб. 353

Нормативна политичка теорија
11.02. у 16.00 каб. 358

Савремене теорије демократије
14.02. у 13.00 каб. 376

Филозофија духа и когниције
11.02. у 16.00 каб. 353

Филозофија перцепције
6.02. у 12.00 каб. 355ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Филозофија и психоанализа
6.02. у 14.00 каб. 377

Филозофија научног истраживања и Филозофија науке (проф. др Слободан Перовић)
12.02. у 12.00 каб. 356

Морална епистемологија
13.02. у 15.00 каб. 353

Историја етике
13.02. у 15.00 каб. 353

Филозофија когниције
11.02. у 16.00 каб. 353

Рационалност и демократија
11.02. у 15.00 каб. 358

Одабране теме из нововековне филозофије
6.02. у 12.00 каб. 355
↑↑↑