Филозофија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јунски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 18. до 21.05. 2020.
  • уплата најкасније до: 22.05. 2020. /до 40%/
  • провера услова и приговори: 22.05. 2020.
  • испити: од 01.06. до 27.06. 2020.
СТУДИЈСКИ ПЛАН ИЗ 2002. ГОДИНЕ
Естетика
9.06. у 8.00 сала 308

Онтологија
9.06. у 8.00 сала 308

Етика
13.06. у 15.00 каб. 353

Историја филозофије III
12.06. у 12.00 каб. 354

Филозофија науке
9.06. у 12.00 ФДС

Општа методологија
9.06. у 12.00 ФДС

Историја филозофије IV
12.06. у 11.00 ФДС

Филозофија политике
8.06. у 13.00 сала 308

Филозофија духа
13.06. у 15.00 каб. 353

Филозофија егзистенције
11.06. у 12.00 каб. 377

Феноменологија
11.06. у 12.00 каб. 377I ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије Iа
8.06. у 11.00 сала 101

Историја филозофије Iб
12.06. у 15.00 сала 308

Увод у филозофију и критичко мишљење
11.06. у 11.00 сала 310

Логика - писмени
9.06. у 13.00 сала 103

Логика - усмени
13.06. у 12.00 сала 103

Увод у етику (тест)
10.06. у 15.00 сала 101Изборни филозофски
Увод у метафизику
11.06. у 14.30 каб. 377

Увод у филозофију религије
8.06. у 12.00 сала 310

Увод у проблеме политике (за студенте филозофије)
11.06. у 13.00 сала 104

Увод у проблеме политике (за студенте психологије и друге студијске групе)
11.06. у 15.00 сала 104

Хеленистичка филозофија/антички скептицизам (за студенте филозофије)
12.06. у 13.00 сала 310

Хеленистичка филозофија/антички скептицизам (за студенте других група)
12.06. у 13.00 сала 310II ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIа
11.06. у 12.00 ФДС

Историја филозофије IIб
11.06. у 12.00 ФДС

Теорија сазнања I
12.06. у 10.00 сала 310

Теорија сазнања II
10.06. у 12.30 сала 310

Естетика I (доц. др Моника Јовановић)
13.06. у 10.00 сала 105

Естетика I (проф. др Небојша Грубор)
9.06. у 8.00 сала 308

Естетика II (проф. др Небојша Грубор)
9.06. у 8.00 сала 308Изборни нефилозофски
Математика - писмени
9.06. у 13.00 сала 103

Математика - усмени
13.06. у 12.00 сала 103III ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIIа
11.06. у 15.00 сала 308

Историја филозофије IIIб
12.06. у 12.00 сала 103

Филозофија политике
8.06. у 13.00 сала 308

Увод у филозофију науке
9.06. у 12.00 ФДС

Филозофија наука I
10.06. у 10.00 сала 313

Етика
13.06. у 15.00 каб. 353

Филозофија језикa
13.06. у 12.00 каб. 353Изборни филозофски III
Ранохришћанска и средњовековна филозофија
8.06. у 12.00 сала 310

Хјумова филозофија
12.06. у 15.00 сала 310

Теорија делања
10.06. у 12.00 каб. 382

Теорија рационалног избора
11.06. у 12.00 сала 312

Савремене теорије правде
10.06. у 13.00 сала 301

Наука и рационалност
11.06. у 10.00 сала 313

Филозофија простора
8.06. у 14.00 каб. 360

Примењена етика
13.06. у 15.00 каб. 353IV ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IVа
12.06. у 12.00 ФДС

Историја филозофије IVб
9.06. у 13.00 сала 312

Филозофија наука II
8.06. у 10.00 сала 313

Филозофија духа
13.06. у 15.00 каб. 353

Хајдегерова филозофија
9.06. у 8.00 сала 308

Проблеми савремене естетике
11.06. у 10.00 сала 301

Правци савремене филозофије
11.06. у 12.00 каб. 377

Француски структурализам и постструктурализам
11.06. у 12.00 каб. 377

Поједине теме из филозофије науке (доц. др Александра Зорић)
10.06. у 12.30 сала 310

Квајнова филозофија
10.06. у 12.30 сала 310

Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 1 и 2
10.06. у 12.00 каб. 382

Савремене етичке теорије
13.06. у 15.00 каб. 353Изборни предмети за студенте других студијских група
Филозофија науке (етнологија и антропологија)
10.06. у 10.00 сала 310

Филозофија културе (етнологија и антропологија)
8.06. у 14.00 каб. 360

Логика са општом методологијом (ПЕ, АН, ПС)
8.06. у 13.30 сала 101

Увод у филозофију (ПЕ, ПС, АН)
11.06. у 13.30 сала 310

Основе филозофије и методологије науке (СО)
10.06. у 10.00 сала 310МАСТЕР СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Филозофски скептицизам
10.06. у 12.00 каб. 382

Логика
13.06. у 12.00 сала 103

Историја естетике
9.06. у 8.00 сала 308

Теорије лепоте у класичној и модерној естетици
9.06. у 8.00 сала 308

Методологија и филозофија науке
10.06. у 12.00 сала 313

Нормативна етика
13.06. у 15.00 каб. 353

Мета-етика
13.06. у 15.00 каб. 353

Филозофија психоанализе
11.06. у 12.00 каб. 377

Нормативна политичка теорија
9.06. у 16.00 каб. 358

Примењена етика
13.06. у 15.00 каб. 353

Филозофија духа и когниције
13.06. у 15.00 каб. 353ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Рационалност и демократија
9.06. у 15.00 каб. 358

Историја етике
13.06. у 15.00 каб. 353

Морална епистемологија
13.06. у 15.00 каб. 353

Филозофија науке
9.06. у 12.00 ФДС

Филозофија научног истраживања
9.06. у 12.00 ФДС

Филозофија и посебне науке (проф. др Миланко Говедарица)
11.06. у 12.00 каб. 377

Филозофија и психоанализа
11.06. у 12.00 каб. 377

Филозофија когниције
13.06. у 15.00 каб. 353
↑↑↑